Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 20-03-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne151515
1Wychowanie fizyczne151515
Bprzedmioty podstawowe60637815151532283
1Historia i teoria kształtowania przestrzeni3032282283E
2Socjologia i psychologia środowiskowa. Komunikacja społeczna303151515153E
Cprzedmioty kierunkowe841842871784533115570451052788622102744461630
1Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym
10581051058
2Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
10571051057
3Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
10571051057
4Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem3022282282
5Planowanie przestrzenne3032282283E
6Planowanie przestrzenne - Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich3022282282
7Systemy informacji geograficznej453153015303E
8Inżynieria krajobrazowa3032282283E
9Inżynieria krajobrazowa - Komunikacja3022282282
10Inżynieria środowiska3022282282
11Ochrona środowiska przyrodniczego
60644162283E2283E
12Ochrona i rekultywacja krajobrazu
453301530153E
13Kształtowanie krajobrazu
908662422822283E2283E
14Fakultety_sem. 1
30230302
15Fakultety_sem. 2
30230302
16Fakultety_sem. 3
30230302
17Konsultacje specjalistyczne 1, 222222
18Projektowanie przeddyplomowe specjalistyczne II st42442
19Projektowanie dyplomowe II st.1018101018
Razem91690324151866033117015706010530110702103044461630
916420390106
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Ochrona i rekultywacja krajobrazu
C1a Ochrona i rekultywacja krajobrazu I
C1b Ochrona i rekultywacja krajobrazu II

Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
C1a Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony Z. Myczkowski
C1b Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony K. Wielgus

Kształtowanie krajobrazu
C1a Kształtowanie krajobrazu sem.1
C1b Kształtowanie krajobrazu sem.2
C1c Kształtowanie krajobrazu sem.3

Ochrona środowiska przyrodniczego
C1a Ochrona środowiska przyrodniczego_1 sem
C1b Ochrona środowiska przyrodniczego_2 sem.

Fakultety_sem. 3
C1a Urządzanie obiektów sportowych
C1b PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZIELENIĄ W MIEŚCIE

Fakultety_sem. 2
C3a Sacrum krajobrazowe
C3b Projektowanie cmentarzy

Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym
C3a Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym P. Kowalski
C21 Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym M. Zieliński

Fakultety_sem. 1
C5a LINIA W RYSUNKU KRAJOBRAZOWYM
C5b Wodne obiekty rekreacyjne w krajobrazie

Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
C5a Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe I. Sykta
C5b Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe A. Zachariasz