Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 18-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka stosowana303151515153
CPrzedmioty kierunkowe99144518362791879994993
1Teoria sprężystości i plastyczności18299992
2Konstrukcje metalowe II18299992
4Mechanika konstrukcji I2749999994E
5Wytrzymałość materiałów III18399993
6Specjalne konstrukcje betonowe18399993
DPrzedmioty specjalnościowe414502592327105279279961651612691817455138
1Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych I274131413144
2Hydraulika stosowana2749189184
3Systemy ochrony przed powodzią18299992
4Blok tem. sem.3
1081310810813
5Mechanika skał18299992
6Konstrukcje geotechniczne II274121512154
7Systemy sanitarne II364181818184
8Podstawy przedsiębiorczości91991
9Elektrownie wodne18299992
10Odwodnienia2729999992
11Hydrologia stosowana2739999993
12Regionalne problemy geologiczno-inżynierskie18299992
13Geotechnika w drogownictwie18299992
14Planowanie przestrzenne1829549542
15Blok tem. sem.4
18318183
EPrzedmioty związane z dyplomem28211018101821
1Seminarium dyplomowe
18118181
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Razem58690319534515118692436271970159742213592720455231829
58615616817191
Egzaminy11
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tem. sem.3
D6a Inżynieria rzeczna
D6b Eksploatacja budowli hydrotechnicznych
D6c Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych II
D21 Gospodarka wodna II
D22 Współpraca konstrukcji z podłożem
D23 Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
D24 Konstrukcje liniowe
D25 Mechanika konstrukcji II

Blok tem. sem.4
D26a Monitoring budowli i systemów wodnych
D26b Monitoring geotechniczny

Seminarium dyplomowe
E3 Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E4 Seminarium dyplomowe-Geotechnika