Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja sem. zimowy 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 17-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe5256730118265412157869303619756524311999612452149958
1Statystyczna analiza danych18299992
2Wymiana ciepła i wymienniki36518666186665E
3Spalanie paliw274183618364E
4Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego I15115151
5Odnawialne źródła energii18399993
6Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II3651536121536125E
7Projekt instalacji CO+WOD-KAN36436182182
8Wentylacja i klimatyzacja II274126912694E
9Chłodnictwo i pompy ciepła274185418544E
10Projekt wentylacji i klimatyzacji18218182
11Audyty energetyczne18299992
12Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów274186318634E
13Instalacje solarne i fotowoltaiczne36418369183694E
14Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego II15115151
15Ocena oddziaływania na środowisko1824954952
16Podstawy przedsiębiorczości91991
17moduły wyb. sem. 1
18218182
18Moduły wyb. sem. 1
18218182
19Moduły wyb. sem. 2
18318183
20Moduły wyb. sem.2
18218182
21Moduły wyb. sem. 3
18318183
22Moduły wyb. sem. 3
18218182
23Moduły wyb. sem. 4
18218182
24Moduły wyb.sem. 4
18318183
EPrzedmioty związane z dyplomem28211018101821
1Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
2Seminarium dyplomowe18118181
Razem568903013326541312378693036197521524312199612452149192329
56815915616291
Egzaminy7223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


moduły wyb. sem. 1
C17a Technika wentylacji i klimatyzacji
C17b Zaawansowane systemy wentylacji

Moduły wyb. sem. 1
C19a Wybrane zagadnienia techniki cieplnej
C19b Transport ciepła i aeromechanika

Moduły wyb. sem. 2
C21a Automatyka procesów cieplnych
C21b Sterowanie systemami HVAC

Moduły wyb. sem.2
C23a Efektywność energetyczna budynków
C23b Kogeneracja

Moduły wyb. sem. 3
C25a Sterowanie systemami HVAC
C25b Systemy sterowania budynkiem
C27a Zaawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
C27b Techniki pomiarowe i obliczeniowe
C27c Optymalizacja w inżynierii środowiska

Moduły wyb. sem. 4
C30a Zarządzanie środowiskiem
C30b Zarządzanie energią

Moduły wyb.sem. 4
C32a Instalacje przemysłowe
C32b Sieci cieplne
C32c Pomiary emisji zanieczyszczeń
C32d Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C32e Urządzenia gazowe