Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów sem. zimowy 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 17-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe522672374551180990181854245418275420639721930694
1Statystyczna analiza danych18299992
2Wysokoefektywne metody oczyszczania wody2751891895E
3Zaopatrzenie w wodę2751891895E
4Projekt instalacji wod., kan. i c.o. (cz. 1)18218182
5Chemia środowiskowa18299992
6Blok tematyczny sem.1
728363636368
7Projekt instalacji wod., kan. i c.o. (cz. 2)18218182
8Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków2751891895E
9Projekt systemu zaopatrzenia i uzdatniania wody36436364
10Programy komputerowe w inżynierii sanitarnej2739189183
11Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych18299992
12Niezawodność systemów inżynierskich2741891894E
13Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków36536365
14Renowacja systemów wod-kan18399993
15Oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych2731891893
16Blok tematyczny sem.3
364189918994
17Uwarunkowania procesu inwestycyjnego1811261261
18Podstawy przedsiębiorczości91991
19Blok tematyczny sem. 4
18299992
20Usuwanie ścieków2741891894E
EPrzedmioty związane z dyplomem28211018101821
1Seminarium dyplomowe18118181
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Razem565902371545511902790181854245415182754226397219306102725
56518016814473
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.1
C6a Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
C6b Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
C6c Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C6d Biotechnologia środowiskowa
C6e Ochrona wód
C6f Ocena oddziaływania na środowisko

Blok tematyczny sem.3
C22a Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
C22b Techniki membranowe
C22c Monitorowanie i sterowanie systemami wod-kan
C22d Instalacje przeciwpożarowe i balneotechniczne

Blok tematyczny sem. 4
C28a Odzysk materiałów i energii w gospodarce komunalnej
C28b Sieci i instalacje gazowe