Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria wodna i geotechnika sem.zimowy 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 17-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe47767201315610897254362127342271966513621369996
1Statystyczna analiza danych18299992
2Hydrologia obszarów zurbanizowanych2739189183
3Mechanika skał18399993
4Gospodarka wodna II2749189184E
5Roboty i budownictwo ziemne364181818184
6Przyrodnicze uwarunkowania hydro i geoinżynierii365181818185E
7Monitoring wodno-gruntowy1839369363
8Energetyka wodna18399993
9Geoinżynieria środowiska2749189184
10Blok tematyczny sem. 2
36936369
Blok: Blok te
15aInżynieria rzeczna364181818184
Blok:
15bStateczność masywów skalnych i stoków365181818185E
Blok: Blok tematy
16Blok tematyczny sem.3
811230331830331812
Blok:
17Podstawy przedsiębiorczości91991
18Zarządzanie zasobami wodnymi18299992
19Technologia i organizacja robót18299992
20Blok tematyczny sem.4
18199991
EPrzedmioty związane z dyplomem28211018101821
1Seminarium dyplomowe18118181
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Razem5209020115315611827725436212715342272166513621369192727
52016211415391
Egzaminy321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem. 2
C11a Zjawiska ekstremalne i zarządzanie ryzykiem powodziowym
C11b Dynamika wód
C13 Dokumentowanie geotechniczne
C14 Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych

Blok tematyczny sem.3
C15a Komputerowe wspomaganie projektowania II
C15b Modelowanie komputerowe w inżynierii i gospodarce wodnej
C15c Retencjonowanie wód
C15d Geotechnika komunikacyjna
C15e Modelowanie komputerowe w geotechnice
C15f Konstrukcje geotechniczne

Blok tematyczny sem.4
C26a Efektywność przedsięwzięć w gospodarce wodnej
C26b Monitoring geotechniczny