Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 17-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne91991
1Wychowanie fizyczne91991
BPrzedmioty podstawowe728155535121051585552043
1CAD i metody komputerowe536553581543552043
2Materiałoznawstwo192105410542E
CPrzedmioty kierunkowe542622708925106187743915112018763015351890201010152420302086
1Technika cieplna34510204102045
2Wymiana ciepła28310144101443E
3Fizyka budowli192105410542
4Ogrzewnictwo i ciepłownictwo192105410542E
5Podstawy regulacji automatycznej192105410542
6Klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła76840105615245564165154E
7Centrale i sieci cieplne192105410542E
8Gospodarka cieplna29415554155544E
9Termodynamika procesowa29315104151043
10Zarządzanie energią192105410542
11Utylizacja odpadów24310554105543
12Modelowanie i analiza systemowa29315104151043E
13Odpady niebezpieczne192105410542E
14Oczyszczanie gazów34420104201044
15Energia odnawialna34420104201044
16Instalacje przemysłowe29415104151044E
17Użytkowanie paliw24310554105543
18Aparatura urządzeń grzewczych29315104151043
19Aparatura urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych29315104151043
EPrzedmioty związane z dyplomem50191040104019
1Seminarium dyplomowe
40440404
2Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem673902851033045711398439201511282381352015392190201010152420309304826
673197190169117
Egzaminy9333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria cieplna i ochrona powietrza