Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 15-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne1808180602603301302
1I-A-1 Język obcy1206120301302301302
2I-A-2 Wychowanie fizyczne60260301301
Bprzedmioty podstawowe210171004515503030307401515207152151
1I-B-1 Matematyka45445302152
2I-B-2 Geometria wykreślna756255015304E10202E
3I-B-3 Mechanika budowli6044515151E30153E
4I-B-4 Fizyka budowli30330152151E
Cprzedmioty kierunkowe24861636452703451226105156015021753060150199045901802710545601802490603019530120604519528601517614
1I-C-1 Prawo ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym90360303015130152
2I-C-2 Etyka zawodu architekta, proces inwestycyjny15115151E
3I-C-3 Ergonomia i BHP w architekturze15115151
4I-C-4 Rysunek odręczny
1806180301301301301301301
5I-C-5 Rzeźba60260301301
6I-C-6 Techniki komputerowe w projektowaniu (sem 1), Technniki BIM w projektowaniu (sem 2, 3)
90390301301301
7I-C-7 Historia architektury
180129090151521515215152E1515215152E15152E
8I-C-8 Historia urbanistyki60430301515215152E
9I-C-9 Ochrona zabytków302151515152
10I-C-10 Architektura współczesna906603030215152E15152E
11I-C-11 Budownictwo ogólne I
21014901203030330303E1530415304E
12I-C-12 Budownictwo ogólne II302151515152
13I-C-13 Materiałoznawstwo
30530152153E
14I-C-14 Konstrukcje budowlane60630301515315153E
15I-C-15 Instalacje budowlane9044530153011515215151
16I-C-16 Wprowadzenie do teorii projektowania arch.-urb.
30430152E152E
17I-C-17 Wprowadzenie do projektowania arch.-urb.
2401624012081208
18I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban.
60760152E152E152151
19I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I
3902439015081508908E
20I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II
26821268908E908E885
21I-C-21 Teoria projektowania urbanistycznego
15115151
22I-C-22 Projektowanie urbanistyczne
90890908E
23I-C-23 Architektura i planowanie wsi I88588885
24I-C-24 Teoria i zasady projektowania miast
15115151
25I-C-25 Rewitalizacja miast302151515152
28I-C-28 Komunikacja miejska3031515152151
EPrzedmioty dyplomowe616151516
1I-E-1 Projektowanie dyplomowe
5155515
2I-E-2 Konsultacje specjalistyczne
11111
PPraktyki2106301803011203602
2Praktyka budowlana12031201203
3I-C-29 PRAKTYKA RYSUNKOWA30130301
4I-C-30 Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna A-1 A. Kadłuczka60260602
Razem30922107452253163951231180135901590150301157575801503010530459018030120304560180120309060301953012060451956030601618130
3092480495450555375480257
Egzaminy24354444
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


I-C-22 Projektowanie urbanistyczne
C1 I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-3 A. Kantarek
C1a I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-3 J. Gyurkovich
C1b I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-3 A. Franta
C1e I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-5 E. Węcławowicz-Bilska
C1f I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-5 B. Podhalański
C2 I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-3 M. Gyurkovich
C29 I-C-22 Projektowanie urbanistyczne A-3 M. Mizia

I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I
C1 I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 5 A-3 M. Gyurkovich
C1a I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I, sem 3, 4 A-2 T. Kozłowski
C1b I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 3, 4 A-3 P. Haupt
C1c I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I, sem 5, A-2 M. Charciarek
C1d I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 5 A-3 A. Franta
C1e I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 5 A-3 A. Kantarek
C1f I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 5 A-3 J. Gyurkovich
C1h I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I, sem 5 A-2 T. Kozłowski
C19 I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 3, 4 A-3 K. Paprzyca
C27 I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I sem 5 A-3 M. Mizia
C30 I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I A-3 Z. Kęsek
C31 I-C-19 Projektowanie arch.-urb. I A-3 J. Huebner

I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II
C1 I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem 5, 6 W. Chmielewski
C1 I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem 7 K. Butelski
C20a I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem 5, 6 P. Gajewski
C20c I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem 7 W. Chmielewski
C20d I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem 7 M. Złowodzki
C20e I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II, sem 7 P. Gajewski
C32 I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem. 5 M. Kozień-Woźniak
C33 I-C-20 Projektowanie arch.-urb.II sem. 6 M. Kozień-Woźniak

I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban.
C1 I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban. II, sem 5 W. Chmielewski
C1a I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban. sem 3, 4 P. Haupt
C1b I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban., sem 4 T. Kozłowski
C1c I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban.II, sem 7 W. Chmielewski
C1d I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban.II, sem 5, 7 P. Gajewski
C34 I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban. II, sem 5 M. Kozień-Woźniak
C35 I-C-18 Teoria projektowania architektoniczno-urban. II, sem 7 K. Butelski

I-C-17 Wprowadzenie do projektowania arch.-urb.
C1a I-C-17 Wprowadzenie do projektowania arch.-urb. A-2 M. Charciarek
C1b I-C-17 Wprowadzenie do projektowania arch.-urb. A-3 A. Kantarek
C17 I-C-17 Wprowadzenie do projektowania arch.-urb. A-3 M. Jagiełło-Kowalczyk
C17 I-C-17 Wprowadzenie do projektowania arch.-urb. A-3 J. Kobylarczyk

I-C-7 Historia architektury
C1a Historia architektury I-C-7 A. Kadłuczka sem: 1, 2, 3, 4, 5
C1b Historia architektury I-C-7 sem: 6

I-C-4 Rysunek odręczny
C1a I-C-4 Rysunek odręczny I rok, sem 1, 2
C1b I-C-4 Rysunek odręczny II rok, sem 3, 4
C1d I-C-4 Rysunek odręczny III rok, sem 5, 6

I-C-21 Teoria projektowania urbanistycznego
C1a I-C-21 Teoria projektowania urbanistycznego A-3 J. Gyurkovich
C1b I-C-21 Teoria projektowania urbanistycznego A-5 M. Wdowiarz-Bilska

I-C-11 Budownictwo ogólne I
C1a Budownictwo ogólne I I-C-11, r. 1
C1b Budownictwo ogólne I I-C-11, r. 2

I-C-6 Techniki komputerowe w projektowaniu (sem 1), Technniki BIM w projektowaniu (sem 2, 3)
C6a I-C-6 Technniki BIM w projektowaniu (sem 2, 3)
C6b I-C-6 Techniki komputerowe w projektowaniu (sem 1)

I-C-13 Materiałoznawstwo
C13a I-C-13 Materiałoznawstwo, sem. 3
C36 I-C-13 Materiałoznawstwo, sem. 1

I-C-16 Wprowadzenie do teorii projektowania arch.-urb.
C16a I-C-16 Wprowadzenie do teorii projektowania arch.-urb. A-2 M. Charciarek
C16b I-C-16 Wprowadzenie do teorii projektowania arch.-urb. A-3 A. Kantarek
C16c I-C-16 Wprowadzenie do teorii projektowania arch.-urb. A-3 G. Schneider-Skalska

I-C-24 Teoria i zasady projektowania miast
C24a I-C-24 Teoria projektowania miast, R. Blazy
C24b I-C-24 Teoria projektowania miast, E. Węcławowicz-Bilska

I-E-1 Projektowanie dyplomowe
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 E. Węcławowicz-Gyurkovich
E1y I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 M. J. Żychowska
E12 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 K. Kuśnierz
E13 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 A. Gaczoł
E14 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 A. Kadłuczka
E15 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 M. Motak
E16 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 D. Kuśnierz-Krupa
E21 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 K. Butelski
E23 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 A. Wiszowaty
E24 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Złowodzki
E25 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 P. Gajewski
E26 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 W. Chmielewski
E31 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 J. Kobylarczyk
E32 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 K. Paprzyca
E33 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Jagiełło-Kowalczyk
E34 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 P. Haupt
E35 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 J. Gyurkovich
E36 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Gyurkovich
E37 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 A. Franta
E38 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 J. Huebner
E39 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 K. Bojanowski
E39a I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 A. Kantarek
E39c I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Mizia
E41 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 S. Kuc
E42 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 T. Kusionowicz
E43 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 W. Celadyn
E44 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 J. Rębielak
E51 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 M. Drożdż-Szczybura
E52 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 R. Blazy
E53 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 E. Węcławowicz-Bilska
E54 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 B. Podhalański
E61 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 T. Kozłowski
E62 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 P. Bigaj
E63 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Twardowski
E71 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 A. Białkiewicz
E82 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Charciarek
E83 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Kozień-Woźniak
E84 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 K. Racoń-Leja
E85 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 B. Homiński
E86 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 Z. Kęsek
E87 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 P. Celewicz
E88 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 W. Wicher
E89 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 J. Sroczyńska
E90 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 B. Zin
E91 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 A. Taczalska
E93 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 T. Kapecki
E94 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 J. Barnaś
E95 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Skaza
E96 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 R. Zawisza
E98 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 J. Łaś
E99 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 M. Petelenz
E101 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 M. Wdowiarz-Bilska
E102 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 P. Żuk

I-E-2 Konsultacje specjalistyczne
E27a I-E-2 Konsultacje specjalistyczne J. Rębielak
E27b I-E-2 Konsultacje specjalistyczne A-5 J. Łaś