Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 14-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne18312541209241102422412412422493202
1Język obcy1206120241241241241242
2Prawo i ochrona własności intelektualnej10110101
3Urbanistyka i architektura18199991
4Globalne zmiany środowiska naturalnego10110101
5Polityka wykorzystania zasobów naturalnych10110101
6Moduły wyb. sem.7 hum.
15215152
BPrzedmioty podstawowe2452993883430444415301549441914
1Matematyka I (analiza matematyczna)405202020205E
2Chemia4541515151515154
3Technologie informacyjne30330303
4Geodezja2749999994
5Matematyka I (algebra liniowa z geometrią)18399993E
6Fizyka techniczna4542015102015104E
7Matematyka II406202020206E
CPrzedmioty kierunkowe1065147474885610034719191027143915271160201918362473101855258918918732879610792255621560428
1Geologia i geofizyka inżynierska I3071010101010107
2Geometria wykreślna18399993
3Rysunek techniczny i grafika inżynierska27427274
4Mechanika teoretyczna456301530156E
5Hydrologia inżynierska18399993E
6Metody obliczeniowe18218182
7Materiały budowlane2749999994
8Budownictwo ogólne I366181818186
9Wytrzymałość materiałów I366181818186
10Mechanika płynów3661511101511106E
11Systemy informacji o terenie18218182
12Mechanika budowli I3051010101010105
13Moduł wyb. sem. 4
2741891894
14Wytrzymałość materiałów II2749189184E
15Mechanika gruntów366181818186E
16moduły wyb. sem.4b
366181818186
17Instalacje budowlane2749189184
18Technologia betonu18299992
19Moduły wyb. sem. 5a
365999999995
20Konstrukcje murowe i drewniane1838108103
21Budownictwo wodne I365181818185E
22Konstrukcje betonowe364189918994
23Moduły do wyb. sem5b
365181818185
24Moduły wyb. sem.6a
18299992
25Budownictwo komunikacyjne18299992
26Budownictwo wodne II365181818185
27Moduły wyb.sem. 6b
365181818185
28Moduły wyb. sem.6c
365106101010610105
29Konstrukcje metalowe I303151515153
30Mosty i budowle podziemne18299992
31Gospodarka wodna2739189183
32Systemy sanitarne I364181818184
33Moduły wyb.sem.7a
18399993
34Fizyka budowli1831081083
35Moduły wyb.sem.8a
303151515153
36Moduły wyb. sem.8b
18299992
37Prawo budowlane, wodne, geologiczne18118181
38Technologia i organizacja robót budowlanych18199991
39Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne18199991
DPrzedmioty specjalnościowe426182418246
1Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią15296962
2moduły wyb. sem.7b
2749189184
EPrzedmioty związane z dyplomem231651851816
1Seminarium dyplomowe18118181
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
Razem1558210639296901303851863632557298883192726704419183626733418552689429187329793010792497952480471826
1558208217187180231198192145
Egzaminy1024121
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb. sem.7 hum.
A6a Autoprezentacja
A6b Psychologia społeczna

Moduł wyb. sem. 4
C13a Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym
C13b Budownictwo energooszczędne

moduły wyb. sem.4b
C17a Hydraulika budowli wodnych
C17b Hydraulika koryt otwartych

Moduły wyb. sem. 5a
C21a Mechanika konstrukcji budowlanych
C21b Mechanika konstrukcji geotechnicznych i wodnych

Moduły do wyb. sem5b
C26a Fundamentowanie w budownictwie lądowym
C26b Fundamentowanie w budownictwie wodnym

Moduły wyb. sem.6a
C28a Budownictwo ziemne
C28b Geotechnika komunikacyjna

Moduły wyb.sem. 6b
C32a Zagospodarowanie zlewni potoków górskich
C32b Zabudowa techniczna zlewni potoków górskich

Moduły wyb. sem.6c
C34a Konstrukcje betonowe w budownictwie lądowym
C34b Konstrukcje betonowe w geotechnice, budownictwie wodnym i komunalnym

Moduły wyb.sem.7a
C40a Proces inwestycyjny
C40b Strategi procesu inwestycyjnego

Moduły wyb.sem.8a
C43a Remonty budowli hydrotechnicznych
C43b Utrzymanie budowli hydrotechnicznych

Moduły wyb. sem.8b
C45a Ekonomika budownictwa
C45b Analiza ekonomiczna planów i projektów

moduły wyb. sem.7b
D2a Konstrukcje geotechniczne
D2b Inżynieria geotechniczna