Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Inżynieria Dróg Wodnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 11-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BIDWsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy techniczny15215152
CPrzedmioty kierunkowe8406642615151142628180151575105302013914283045156
1Hydrologia stosowana6043015153015154
2Moduły wybieralne II
1208606060608
3Hydraulika i morfodynamika rzek6053015153015155E
4Infrastruktura techniczna dróg wodnych605303030305E
5Przyrodnicze podstawy rozwoju zrównoważonego302151515152
6Geoinżynieria605303030305E
7Planowanie przestrzenne i podstawy urbanistyki603303030303
8Geodezja i SIT303151515153
9GIS30330303
10Inżynieria ruchu śródlądowego604303030304E
11Inżynieria rzeczna60530264302645E
12Konstrukcje geotechniczne60530264302645
13Prawo wodne i budowlane30230302
14Moduły wybieralne III
303151515153
15MES-współpraca konstrukcji z podłożem303151515153
16Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi30330303
17Komputerowe wspomaganie projektowania3036246243
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem8959042630151142624818015157510530201391428304515154030
895390390115
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne II
C1a Elementy filozofii
C1b Ochrona przed powodzią
C1c Modelowanie komputerowe w inżynierii rzecznej
C1d Utrzymanie wód
C16a Historia i rozwój inżynierii wodnej
C16c Specjalne konstrukcje betonowe
C16d Formy architektoniczne w przestrzeni dróg wodnych
C18 Konstrukcje metalowe II

Moduły wybieralne III
C13a Komputerowe wspomaganie projektowania II
C13b Planowanie inwestycji inżynierii wodnej