Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne2132115261
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
2Prawo transportowe15215152
BPrzedmioty podstawowe606303030306
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu302151515152
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe405302104515013515105217530459
1Wprowadzenie do spedycji303151515153E
2Podstawy prawne spedycji302151515152
3Geografia transportu302151515152
4Ładunkoznawstwo i opakowalnictwo303151515153
5Technika i technologia magazynowania454153015304E
6Ubezpieczenia transportowe15215152
7Modelowanie i prognozowanie przewozu ładunków453301515115152E
8Technologie informacyjne w spedycji302151515152
9Organizacja transportu ładunków specjalnych302151515152E
10Przedmioty do wyboru
1207601545301515430303
EPrzedmioty związane z dyplomem40201030103020
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem9319045619530220301801351530301953015135308130553030
931360375196
Egzaminy7322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C13 Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C14 Metody optymalizacji
C15 Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
D23 Handel krajowy i międzynarodowy
D24 Finansowe aspekty działalności spedycyjnej
D25 Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw ładunków
D26 Integracja w transporcie i spedycji (Transport intermodalny)
D27 Marketing w spedycji
D28 Urządzenia przeładunkowe