Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne2132115261
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
2Prawo transportowe15215152
BPrzedmioty podstawowe606303030306
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu302151515152
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe4053022515309045135159015219030309
1Inteligentne systemy transportowe605303030305E
2Inteligentne systemy logistyczne605303030305E
3Telematyka w transporcie i logistyce452301530152
4Logistyka miejska303151515153E
5Ochrona środowiska w transporcie i logistyce453301530153E
6Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym453301530153
7Przedmioty do wyboru
1209601545301515530304
EPrzedmioty związane z dyplomem40201030103020
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem9319047116530120115301801351530301953010545309630403030
931360375196
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1a Metody optymalizacji
C1c Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C1d Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
D1a Algorytmy genetyczne
D1c Inteligencja komputerowa
D1e Sieci neuronowe
D8 Zaawansowane metody prognozowania w transporcie i logistyce