Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe525383006016575458210301202715303
12Fundamenty specjalne302151515152
13Mosty II453301530153
14Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych303151515153
15Teoria zarządzania30330303
16Technologia robót remontowych15115151
17Teoria decyzji453153015303
18Organizacja i kierowanie budową604303030304E
19Zarządzanie firmą budowlaną302151515152
20Systemy informacyjne zarządzania603303030303
21Komputerowe wspomaganie zarządzania453153015303E
22Ekonomika budownictwa II303151515153E
23Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie30230302E
24Marketing w firmie budowlanej302151515152
25Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15215152
27Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem10026154525151515345101523
27Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
75615451515153453
28Seminarium dyplomowe15115151
29Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem93190486453090265152253030105302253013530364530251530
931390390151
Egzaminy9522
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
E1a Proces inwestycyjny w budownictwie
E1b Realizacji inwestycji budowlanych wg FIDIC
E1c Gospodarowanie nieruchomościami
E2 Zamówienia publiczne na roboty budowlane