Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe5904433045353514575515258210451520105304515156
12Mechanika kompozytów303151515153E
13Reologia302151515152
14Mechanika budowli IV303151515153
15Modelowanie konstrukcji353152015203
16Ustroje powierzchniowe302151515152
17Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
18Interakcja budowli z podłożem302151515152E
19Konstrukcje betonowe specjalne302151515152
20Teoria eksperymentu15115151
21Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
22Wpływy środowiskowe na budowle30215510155102
23Mechanika zniszczenia453301530153
24Mosty II453301530153E
25Optymalizacja konstrukcji302151515152
26Metody matematyczne w mechanice30230302
27Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
28Diagnostyka konstrukcji budowlanych302151515152
29Inżynierskie programy komputerowe302151515152
30Badania doświadczalne budowli303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem25201015101520
31Seminarium dyplomowe15115151
32Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem921905014565652301522535458530210451520105306615401530
921390395136
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS