Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe54040292.51522.5151957515458187.522.5135263015156
12Autostrady, węzły i skrzyżowania604303030304
13Inżynieria ruchu1207601545301515330304E
14Nawierzchnie drogowe specjalne453301530153
15Ulice II45322.522.522.522.53
16Podstawy planowania przestrzennego15115151
17Planowanie układów komunikacyjnych604303030304E
18Drogi kolejowe303151515153
19Statystyka matematyczna w inżynierii303151515153
20Geotechnika w budownictwie drogowym303157.57.5157.57.53
21Mosty II453301530153E
22Ekonomika budownictwa drogowego303151515153
23Ochrona środowiska w budownictwie drogowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem852430401530304101520
24Przedmioty wybieralne - dyplomowe
604303030304
25Seminarium dyplomowe15115151
26Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem93190493.51552.54531015225304510530217.522.5165305115401530
931405405121
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Estetyka w projektowaniu dróg
E1b Komunikacja miejska
E1c Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
E1e ITS w zarządzaniu ruchem
E1f Komputerowe wspomaganie projektowania nawierzchni