Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi kolejowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe555402703052.5202.560157.537.5816522.5142.526451522.522.56
12Transport kolejowy302151515152
13Nawierzchnie szynowe453157.522.5157.522.53
14Linie kolejowe90645453015315303E
15Stacje kolejowe604303030304E
16Technologia budowy i utrzymania kolei453157.522.5157.522.53E
17Urządzenia sterowania ruchem kolejowym303151515153
18Pojazdy szynowe301151515151
19Planowanie układów komunikacyjnych604303030304E
20Statystyka matematyczna w inżynierii303151515153
21Geotechnika w budownictwie kolejowym303157.57.5157.57.53
22Mosty II453301530153E
23Ekonomika budownictwa komunikacyjnego302151515152
24Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem8524601015604101520
25Przedmioty wybieralne - dyplomowe
60460604
26Seminarium dyplomowe15115151
27Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem946905013082.530287.5152101537.53097.53022522.5142.530661522.547.51530
946390390166
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Dynamika nawierzchni szynowych
E1b Koleje niekonwencjonalne
E1c Miejskie nawierzchnie szynowe
E1d Organizacja ruchu kolejowego
E27 Budowa i wzmacnianie podtorza