Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowlane obiekty inteligentne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe600443001510045140451515158195154030110306045156
12Instalacje CO i wentylacyjne302151515152
13Instalacje inteligentne budynku454301530154E
14Podstawy elektrotechniki i elektroniki6053015153015155
15Mechatronika302151515152
16Niezawodność systemów302151515152
17Technika mikroprocesorowa303151515153E
18Systemy sterowania w budynku4531515151515153
19Sterowanie konstrukcją budowlaną303151515153E
20Aktywne i pasywne tłumienie drgań302151515152
21Analiza sygnału302151515152
22Diagnostyka konstrukcji budowlanych301151515151
23Interakcja konstrukcji z podłożem303151515153
24Dynamika budowli302151515152
25Wpływy środowiskowe na budowle30315105151053
26Badania doświadczalne budowli301151515151E
27Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
28Inżynierskie programy komputerowe302151515152
29Systemy zarządzania automatyką w budynku302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem25201015101520
30Seminarium dyplomowe15115151
31Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem9319047115130752251519545457530195154030110308145401530
931360390181
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS