Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Zarządzanie w transporcie i logistyka
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne171126690151515215215303301301213
1Język obcy90390301301301
2Technologia informacyjna302151515152
3Teoria podejmowania decyzji15215152
4Podstawy psychologii i socjologii15215152
5Elementy prawa cywilnego15215152
6Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe4956322516545451575751515216045151517601515151530301510
7Matematyka ogólna120144575306010E15154E
8Matematyka stosowana304151515154E
9Metody probabilistyczne304151515154E
10Badania operacyjne456301530156E
11Fizyka6073015153015157E
12Informatyka304151515154
13Informatyka stosowana304151515154E
14Nauka o materiałach (materiałoznawstwo)4561515151515156E
15Mechanika techniczna751030151515151515515155E
16Podstawy ekonomii i marketingu304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe5557226112930756015154151543624860451515152160303015166030153017152
17Wprowadzenie do systemów transportowych304151515154E
18Organizacja i zarządzanie3042192194
19Metrologia304151515154
20Grafika inżynierska i systemy multimedialne304151515154
21Podstawy elektrotechniki i techniki mikroprocesorowej4561515151515156E
22Podstawy telekomunikacji i elektroniki4561515151515156E
23Podstawy automatyki304151515154
24Inżynieria ruchu4561515151515156E
25Podstawy eksploatacji technicznej305151515155E
26Infrastruktura transportu60830301515415154E
27Sterowanie ruchem456301515154152
28Zintegrowane systemy transportowe455153015305
29Prawo i polityka transportowa304151515154E
30Ergonomia w transporcie304151515154
31Transport zbiorowy302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe2854012015609030308751530602515307
32Systemy logistyczne608303030308E
33Ekonomika transportu4571515151515157E
34Budowa maszyn i środki techniczne transportu608303030308E
35Procesy technologiczne w transporcie304151515154
36Planowanie sieci transportowych456153015306E
37Ochrona środowiska w transporcie456153015306E
38Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem80233030515303051523
39Przedmioty wybieralne
608303030308E
40Seminarium dyplomowe15115151
41Przygotowanie pracy dyplomowej5145514
Razem1586210702429751951701590751530239045301523904530152266841519607515151522903030452475153060257530453024663051528
1586210180180165180195180180116
Egzaminy23233333321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
E1a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
E1b Funkcjonowanie i rozwój transportu w Polsce oraz w UE
E1c Inteligentne systemy doradcze i ekspertowe (DSS, ES)
E1d Inteligentne zintegrowane systemy transportowe (ITS)
E1e Nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych i logistycznych
E1f Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu