Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 16-04-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne345159024015603015960130603601301
1Język obcy1505150301301301301301E
2Technologia informacyjna303151515153
3Wychowanie fizyczne9090303030
4Teoria podejmowania decyzji30330303
5Etyka15215152
6Podstawy psychologii i socjologii30230302
BPrzedmioty podstawowe69061345172.567.59015105753016120753030152410522.537.51615305
1Matematyka ogólna1058456045608E
2Matematyka stosowana305157.57.5157.57.55E
3Metody probabilistyczne606303030306E
4Badania operacyjne909603045415305E
5Fizyka6063015153015156E
6Informatyka454153015304
7Informatyka stosowana605303030305
8Nauka o materiałach (materiałoznawstwo)6053015153015155E
9Mechanika techniczna90730301515303015157E
10Podstawy aeromechaniki302151515152
11Podstawy ekonomii i marketingu604451545154E
CPrzedmioty kierunkowe795714201503012075303051530575301511150753015241204560152130305
1Wprowadzenie do systemów transportowych454301530154E
2Organizacja i zarządzanie605303030305
3Metrologia455153015305
4Grafika inżynierska i systemy multimedialne605303030305
5Podstawy elektrotechniki i techniki mikroprocesorowej6053015153015155
6Podstawy telekomunikacji i elektroniki7553030153030155
7Podstawy automatyki6053015153015155
8Inżynieria ruchu6053015153015155E
9Podstawy eksploatacji technicznej303151515153
10Infrastruktura transportu901060303015530155E
11Sterowanie ruchem606303030306E
12Zintegrowane systemy transportowe605303030305
13Prawo i polityka transportowa454301530154E
14Ergonomia w transporcie454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe420382403060906030815030902630304
1Systemy logistyczne907603060307
2Ekonomika transportu7584515153015415154E
3Budowa maszyn i środki techniczne transportu9084515303015415304E
4Procesy technologiczne w transporcie454301530154
5Planowanie sieci transportowych606303030306E
6Ochrona środowiska w transporcie604303030304
7Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem18125817552030304514552021
1Seminarium dyplomowe
20120201
2Elementy ochrony własności intelektualnej61661
3Przedmioty wybieralne
150975753030445455E
4Przygotowanie pracy dyplomowej5145514
5Egzamin kierunkowyE
Razem24312101176667.597.528518520195105753013513530601530210112.537.5153016513530301530180105601530180303090301114530352030
2431375375375375360330241
Egzaminy192333332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe - Inteligentne systemy transportowe i logistyczne (ITS-ILS)
E1b Seminarium dyplomowe - Organizacja i ekonomika transportu i logistyki
E1c Seminarium dyplomowe - Planowanie rozwoju systemów transportowych
E1d Seminarium dyplomowe - Transport lotniczy
E8 Seminarium dyplomowe - Zrównoważony transport w obszarach metropolitalnych
E9 Seminarium dyplomowe - Transport kolejowy
E15 Seminarium dyplomowe - Transport drogowy i spedycja

Przedmioty wybieralne
E1a Infrastruktura transportu lotniczego
E1b Przewozy lotnicze w Polsce i na świecie
E1c Zarządzanie mobilnością
E1d Modelowanie podróży
E1e Sterowanie ruchem lotniczym
E1f Podstawy prawa lotniczego
E1g Regionalne sieci transportowe
E1h Miejski transport publiczny
E1i Podstawy inteligentnych systemów transportowych
E1j Podstawy inteligentnych systemów logistycznych
E1k Logistyka w przedsiębiorstwie
E1m Efektywność przedsięwzięć transportowych i logistycznych
E1n Inteligentne systemy doradcze i ekspertowe
E1o Nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych i logistycznych
E4 Nowoczesne rozwiązania dla zrównoważonego transportu w metropoliach
E4 Transport kolejowy w Polsce i na świecie
E5 Analizy równoważności w transporcie metropolitalnym
E5 Technika i organizacja ruchu kolejowego
E6 Utrzymanie infrastruktury kolejowej
E6 Efektywność przedsięwzięć dla zrównoważenia transportu
E7 Integracja transportu w metropoliach
E7 Koleje dużych prędkości
E11 Międzynarodowy transport drogowy
E12 Spedycja krajowa i międzynarodowa
E13 Innowacyjne rozwiązania w transporcie drogowym
E14 Organizacja przewozów na rynku transportu drogowego
E16 Organizacja przewozów towarowych na rynku transportu drogowego
E17 Podstawy modelowania procesów logistycznych
E18 Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim
E19 Metody optymalizacji w inżynierii ruchu lotniczego
E20 Nieoperacyjne funkcjonowanie lotniska (Land Side)
E21 Podstawy funkcjonowania transportu lotniczego