Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika semestr letni 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 09-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BIDWsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy techniczny15215152
CPrzedmioty kierunkowe8856651055962241804551144302554560287510208
1Matematyka stosowana302151515152
2Teoria sprężystości i plastyczności302151515152
3Mechanika skał302151515152
4Wytrzymałość materiałów III303151515153E
5Mechanika konstrukcji I4541515151515154E
6Regionalne problemy geologiczno-inżynierskie302151515152
7Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych I45415624156244E
8Hydrologia stosowana4531515151515153
9Odwodnienia4521515151515152
10Systemy ochrony przed powodzią302151515152
11Systemy sanitarne II604303030304
12Hydraulika stosowana454153015304E
13Elektrownie wodne302151515152
14Konstrukcje geotechniczne II4541515151515154
15Specjalne konstrukcje betonowe303151515153E
16Konstrukcje metalowe II302151515152
17Planowanie przestrzenne30215105151052
18Podstawy przedsiębiorczości15115151
19Geotechnika w drogownictwie302151515152
20Blok tematyczny sem.2
1801318018013
21Blok tematyczny sem3
30330303
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe
30130301
Razem94090510709622440180455114430255154560307510204030
940420375145
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.2
C22a Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych II
C22b Inżynieria rzeczna
C22c Eksploatacja budowli hydrotechnicznych
C22d Gospodarka wodna II
C22e Współpraca konstrukcji z podłożem
C22f Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
C22g Konstrukcje liniowe
C22h Mechanika konstrukcji II

Blok tematyczny sem3
C26a Monitoring budowli i systemów wodnych
C26b Monitoring geotechniczny

Seminarium dyplomowe
E29a Seminarium dyplomowe- Budownictwo wodne
E29b Seminarium dyplomowe- Geoinżynieria