Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów sem. zimowy 2018
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 09-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne31513952101060260305301302303530103
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1506150602301301302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej15115151
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
7Moduły wyb. sem. 3
30230302
BPrzedmioty podstawowe72569320150125120101254560452790755601022603030124530158
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna354201520154
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska606154515456
6Matematyka II606303030306E
7Komputerowe programy użytkowe60460604
8Hydrologia i meteorologia30315510155103
9Materiałoznawstwo303151515153
10Mechanika płynów6063015153015156E
11Wytrzymałość materiałów303151515153
12Mechanika techniczna303151515153
13Termodynamika techniczna606303030306E
14Podstawy biochemii i toksykologii302151515152
15Procesy w środowisku wodnym303151515153
16Podstawy biotechnologii303151515153
CPrzedmioty kierunkowe142511056511612945330240151515345301568010153045131052139603021105153015105602817025159090304530609
1Geologia i hydrogeologia4531515151515153
2Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
3Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
4Systemy informacji o terenie30330303
5Urządzenia elektryczne302156915692
6Podstawy geoinżynierii302151515152
7Maszyny przepływowe60320101515201015153
8Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne6051515301515305
9Ochrona powietrza454301530154E
10Podstawy budownictwa454301530154
11Inżynieria i gospodarka wodna453301530153
12Przeróbka osadów ściekowych303151515153
13Technologia wody7573015303015307E
14Gospodarowanie odpadami453301530153E
15Wodociągi7573015303015307E
16Technologia ścieków7573015303015307E
17Instalacje sanitarne454153015304E
18Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I6053015153015155E
19Kanalizacje7573015303015307E
20Eksloatacja systemów wod.-kan.45325515255153E
21Ekslploatacja systemów UW i OŚ45325515255153E
22Antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska15115151
23Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
24Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
25Podstawy geodezji4531515151515153
26Moduły wyb. sem. 4
30230302
27Moduły wyb. sem. 5
60460604
28Moduły wyb. sem.6
90690906
29Moduły wyb. sem. 7
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem801757557517
1Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej201551551515
2Seminarium dyplomowe60260602
Razem2545210980476254165345325140607545301351652060103020070453045301505169156030301054530151056030170551590903080303514530
2545320390390375360420290
Egzaminy172223341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb. sem. 3
A7a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7b Globalne zmiany środowiska naturalnego
A7c Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A7d Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7e Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7f Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A7g Narzędzia inżyniera XXI wieku

Moduły wyb. sem. 4
C26a Environmental decision making
C26b Introduction to emergy analysis
C26c Podstawy sozologii i sozotechniki
C26d Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Moduły wyb. sem. 5
C30a Analiza instrumentalna
C30b GIS w inżynierii środowiska
C32 Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych

Moduły wyb. sem.6
C33a Inżynieria miejska
C33b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
C33c Monitoring technologiczny
C33d On site wastewater treatment and disposal systems
C33e Pomiary w ochronie atmosfery
C33f Podstawy hydrobiologii technicznej
C33g Specjalne ujęcia wody
C33h Water and wastewater process technology
C33i Zarządzanie kosztami w gospodarce komunalnej

Moduły wyb. sem. 7
C42a Oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych
C42b Systemy odwadniania dróg
C42c Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich
C42d Unieszkodliwianie odpadów komunalnych