Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja sem. zimowy 2018
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 09-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne3001350210406021530304301302303530104
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1506150602301301302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Prawo w inżynierii środowiska302201020102
6Praktyki zawodowe11
7Moduły wyb. sem.3
30230302
BPrzedmioty podstawowe6456127515010510510125457045279075560102260303012
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska606154515456
6Matematyka II606303030306E
7Hydrologia i meteorologia30315510155103
8Materiałoznawstwo303151515153
9Mechanika płynów6063015153015156E
10Wytrzymałość materiałów I303151515153
11Mechanika techniczna303151515153
12Termodynamika techniczna606303030306E
13Komputerowe programy użytkowe60460604
CPrzedmioty kierunkowe1590121635161134603452551515153453015680101530451418091294530291501545151356033120151590105274530609
1Podstawy geodezji4531515151515153
2Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
3Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
4Geologia i hydrogeologia4531515151515153
5Podstawy budownictwa454301530154
6Systemy informacji o terenie30330303
7Urządzenia elektryczne302156915692
8Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne6051515301515305
9Podstawy geoinżynierii302151515152
10Maszyny przepływowe60320101515201015153
11Ochrona powietrza454301530154E
12Technika cieplna605303030305E
13Inżynieria i gospodarka wodna453301530153
14Wymiana ciepła i aeromechanika60530255302555E
15Przeróbka osadów ściekowych302151515152
16Technologia wody453301530153
17Gospodarowanie odpadami454301530154E
18Fizyka budowli302151515152
19Technologia ścieków605303030305E
20Wodociągi454153015304E
21Instalacje centralnego ogrzewania455153015305E
22Instalacje sanitarne454153015304E
23Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I75630151515301515156E
24Techniki ochrony powietrza453301530153
25Kanalizacje453153015303
26Wentylacja i klimatyzacja I75630151515301515156E
27Energia i budynek15215152
28Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
29Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
30Indoor air quality assessment in energy effcient buildings302151515152
31Moduły wyb. sem.7
60460604
32Moduły wyb. sem.6
90690906
33Moduły wyb.sem.4
30230302
34Moduły wyb.sem.5
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe201751551517
1Seminarium dyplomowe15215152
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
Razem2555212960521239165360310140608545301351652060103015570453045303018012129453030150454515135603512030151590105278030358530
2555330390375405450375230
Egzaminy172224421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb. sem.3
A7a Globalne zmiany środowiska naturalnego
A7b Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A7c Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A7d Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7e Narzędzia inżyniera XXI wieku:
A7f Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7h Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej

Moduły wyb. sem.7
C31a Instalacje cieplne
C31b Urządzenia klimatyzacyjne
C31c Więzły cieplne
C31d Urządzenia ochrony powietrza

Moduły wyb. sem.6
C32a Municipal solid waste management
C32b Ziębiarki i pompy i ciepła
C32c Energia wody i geotermalna
C32d Inżynieria miejska
C32e Podstawy instalacji przemysłowych
C32f Ocena jakości powietrza w budynkach energooszczędnych

Moduły wyb.sem.4
C34a Pomiary cieplne
C34b Paliwa

Moduły wyb.sem.5
C36a Chłodnictwo
C36b Źródła ciepła
C36c Sieci cieplne
C36d Podstawy regulacji automatycznej