Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria wodna i geotechnika sem.zimowy 2018
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 09-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne31513752103060215303043013024530315301
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1506150602301301302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie45345453
6Moduły wyb. sem. 3
30230302
BPrzedmioty podstawowe8107536516513510540140608545309075560102260303012601515815153
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska606154515456
6Matematyka II606303030306E
7Komputerowe programy użytkowe60460604
8Hydrologia i meteorologia30315510155103
9Mechanika techniczna303151515153
10Materiałoznawstwo303151515153
11Mechanika płynów6063015153015156E
12Wytrzymałość materiałów303151515153
13Termodynamika techniczna606303030306E
14Hydrologia454301530154E
15Mechanika budowli454301530154E
16Ekonomika środowiska303151515153
17Geologia i hydrogeologia4531515151515153
CPrzedmioty kierunkowe1350104527859360375210453015680101530601413230636021135153012060289090902445456011
1Podstawy geodezji4531515151515153
2Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
3Podstawy budownictwa454301530154
4Systemy informacji o terenie30330303
5Mechanika gruntów7563015303015306E
6Geotechniczne badania polowe301121812181
7Geomorfologia rzek453301530153
8Gospodarka wodna606303030306E
9Hydraulika stosowana4531515151515153
10Wodociągi i kanalizacje454153015304E
11Geotechnika i fundamentowanie756304530456E
12Inżynieria wodna605303030305E
13Konstrukcje betonowe6053015153015155E
14Materiały budowlane30230302
15Systemy informacji przestrzennej30230302
16Instalacje sanitarne454153015304E
17Budowle hydrotechniczne ziemne455153015305E
18Gospodarowanie odpadami604303030304E
19Rekultywacja terenów zdegradowanych454301530154
20Zabudowa zlewni potoków górskich455301530155E
21Melioracje i odwodnienia454153015304E
22Raporty ocen oddziaływania na środowisko15115151
23Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
24Maszyny przepływowe60320101515201015153
25Moduły wyb. sem. 7
60460604
26Moduły wyb. sem.6
90690906
27Moduły wyb. sem.5
60460604
28Moduły wyb. sem. 4
302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem351753053017
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
Razem26702109674602281654204301406085453013516520601030155704530603030192607875301354530120603015030105903060305025030
2670330390390405390375390
Egzaminy193224431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb. sem. 3
A6a Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A6b Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A6c Globalne zmiany środowiska naturalnego
A6d Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A6e Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A6f Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A6g Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A6h Narzędzia inżyniera XXI wieku

Moduły wyb. sem. 7
C25a Dynamika i stan wód w zlewniach
C25b Inżynieria geotechniczna
C25c Komputerowe wspomaganie projektowania
C25d Wzmacnianie podłoża gruntowego

Moduły wyb. sem.6
C29a methods in water and geotechnical engineering
C29b Metody komputerowe w inżynierii wodnej i geotechnice
C29c Osłona hydrologiczna i system ostrzeżeń
C29d Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej
C29e Urban surface runoff control
C29f Zagrożenie i ochrona przed powodzią
C29g Geofizyka inżynierska

Moduły wyb. sem.5
C36a Hydrologia inżynierska
C36b Konstrukcje metalowe
C36c Strength of materials
C36d Wytrzymałość materiałów II
C36e Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi

Moduły wyb. sem. 4
C41a Regionalne problemy geologiczno-geotechniczne
C41b Regionalne problemy inżynierii i gospodarki wodnej