Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Inżynieria pojazdów szynowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 19-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198422561560345605302302244567
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe9457742060285909075751460151530875153030129045456021456015151075601512
2Systemy CAD w transporcie (3D/2D)60560605
3Systemy transportu bliskiego302151515152
4Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego302151515152
5Infrastruktura transportu bliskiego302151515152
6Organizacja i zarządzanie302151515152
7Logistyka302151515152
8Podstawy modelowania procesów transportowych302151515152
9Telematyka w transporcie302151515152
10Ekonomika transportu302151515152
11Prawo transportowe15115151
13Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych302151515152
15Pojazdy samochodowe304151515154
16Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego454301530154
17Środki transportu bliskiego454153015304
18Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
20Silniki do napędu środków transportu302151515152
21Ergonomia i wzornictwo w transporcie302151515152
22Ochrona środowiska w transporcie302151515152
24Automatyka303151515153
25Metrologia302151515152
26Grafika inżynierska454153015304
27Podstawy konstrukcji maszyn9083015151515301541515154E
29Mechatronika302151515152
30Podstawy eksploatacji maszyn4551515151515155E
31Niezawodność systemów
303151515153
34aMateriały eksploatacyjne w transporcie
302151515152
35bNanotechnologie w tribologii
302151515152
36Praktyki22
CPrzedmioty specjalnościowe485642406090602015601515575153015111053045601851530
1Budowa środków transportu szynowego603451545153E
2Projektowanie pojazdów szynowych454301530154
3Napęd i hamowanie pojazdów szynowych756301530151521515154E
4Materiały i technologia produkcji pojazdów szynowych454301530154E
5Systemy eksploatacji, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych6053015153015155E
6Układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach szynowych302151515152
7Mechanizmy pojazdów szynowych302151515152
8Specjalistyczna dokumentacja techniczna302151515152
9Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów szynowych453153015303
10Certyfikacja pojazdów szynowych453153015303
11Praktyki specjalistyczne w przemyśle taboru szynowego (570 godz.)1414
12Seminarium dyplomowe15115151
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe5854828513510560754515151290451515169030453016151521515152
1Matematyka12012606045307E15305E
2Badania operacyjne303151515153
3Fizyka454301530154E
4Informatyka303151515153
5Systemy bazodanowe452153015302
6Nauka o materiałach4531515151515153
7Mechanika ogólna6073015151515315154E
8Wytrzymałość materiałów6053015153015155E
9aAeromechanika i elementy mechaniki płynów
302151515152
11aPodstawy klimatyzacji środków transportu
302151515152
12Elektrotechnika i elektronika4521515151515152
14Psychologia transportu15115151
15Technologie informacyjne302151515152
Razem2330208102948048021011021165105901529195105303030291657575303030165907560301597510515306301803010560153051530
233037539037539039039020
Egzaminy12122232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Niezawodność systemów
B31a Niezawodność systemów
B31b Podstawy niezawodności

Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34b Techniki smarownicze w transporcie

Nanotechnologie w tribologii
B35a Nanotechnologie w tribologii
B35a Tribologia

Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9b Aeromechanika pojazdu

Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11a Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji