Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh - Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologia Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: DTsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne225153019530304302302453302302
1Język angielski15010150302302302302302
2Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
7553045302151302
BPrzedmioty podstawowe1801245151051530215145330215115303
1Termodynamika chemiczna15115151E
2Nowe trendy w biotechnologii15115151E
3Nowe trendy w technologii chemicznej15115151E
4Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe24016751651511513015360445154453
1Metody eksperymentalne badań fizykochemicznych15115151E
2Modelowanie molekularne15115151E
3Nowoczesne metody syntez15115151E
4Alternatywne procesy technologiczne15115151E
5Nowoczesne materiały polimerowe15115151E
6Seminarium doktoranckie 130230151151
7Seminarium doktoranckie 230230151151
8Seminarium doktoranckie 330230151151
9Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
10Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
FPrzewód doktorski15215152
1Otwarcie przewodu doktorskiego (sem.5)
2Konsultacje promotorskie15115151
3Złożenie pracy doktorskiej (sem.7)11
4Obrona pracy doktorskiej (sem.8)
Razem660451501510539060457154543045458105745304589061530155
660105601201051209060
Egzaminy82123
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
A2b Konwersatorium z dydaktyki
A2c Etyka
A2d Metody dydaktyczne w laboratorium (asystowanie)
A2e Publishing and Reviewing Scientific Papers

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C9a Applied Photochemistry
C9b Dioxins in Environment and Industry
C23 Modern Methods of Chromatography

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C11 Analityka barwników naturalnych
C12 Fizykochemia układów nanoczasteczkowych
C13 Nanostrukturalne katalizatory w technologii chemicznej
C14 Wybrane problemy z chemii ciała stałego
C15 Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego w technologii polimerów
C16 Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C17 Funkcjonalne układy molekularne
C18 Nowoczesne Materiały dla Medycyny
C19 Metody badan znacznikowych
C20 Metody obliczeniowe w inzynierii chemicznej
C21 Suszenie bioproduktów
C22 Termodynamika techniczna