Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh - Inżynieria Chemiczna          Specjalność: Inżynieria Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: DIsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne2851590195303043023023045330230302
1Język angielski15010150302302302302302
2Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
135590453023015130302
BPrzedmioty podstawowe1801245151051530215145330215115303
1Termodynamika chemiczna15115151E
2Nowe trendy w biotechnologii15115151E
3Nowe trendy w technologii chemicznej15115151E
4Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe24016751651511514515460430153453
1Procesy suszarnicze15115151E
2Procesy adsorpcyjne30230302E
3Kinetyka procesów heterogenicznych15115151E
4Analiza nieliniowa15115151E
5Seminarium doktoranckie 130230151151
6Seminarium doktoranckie 230230151151
7Seminarium doktoranckie 330230151151
8Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
9Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
FPrzewód doktorski15215152
1Otwarcie przewodu doktorskiego (sem.5)
2Konsultacje promotorskie15115151
3Złożenie pracy doktorskiej (sem.7)11
4Obrona pracy doktorskiej (sem.8)
Razem7204521015105390604571545445454593010573030457309061530155
7201056013513510512060
Egzaminy72122
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
A2a Konwersatorium z dydaktyki
A2b Etyka
A2c Metody dydaktyczne w laboratorium (asystowanie)
A2d Publishing and Reviewing Scientific Papers

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C8a Applied Photochemistry
C8b Dioxins in Environment and Industry
C8c Modern Methods of Chromatography

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C9a Analityka barwników naturalnych
C9b Fizykochemia układów nanoczasteczkowych
C9c Nanostrukturalne katalizatory w technologii chemicznej
C9d Wybrane problemy z chemii ciała stałego
C9e Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego w technologii polimerów
C9f Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C9g Funkcjonalne układy molekularne
C9h Nowoczesne Materiały dla Medycyny
C9i Metody badan znacznikowych
C9j Metody obliczeniowe w inzynierii chemicznej
C9k Suszenie bioproduktów
C9l Termodynamika techniczna