Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Chemia i Technologia Kosmetyków (4sem)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne453153015152151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
1Wybrane działy chemii organicznej453153015303
2Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
3Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
4Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe52547240105304510513575301545303037530306014
1Podstawy technologii chemicznej7583015303015308E
2Wybrane zagadnienia z inżynierii i aparatury chemicznej456301530156
3Surowce i procesy technologii organicznej10586030156030158E
4Kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych305151515155
5Inżynieria reaktorów chemicznych454153015304E
6Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
7Modelowanie procesów technologicznych30230302
8Podstawy biotechnologii30230302
9Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
10wybieralne kierunkowe techniczne
1057105453604
DPrzedmioty specjalnościowe4203410518045906012030164560301045308
1Projekt technologiczno-procesowy45645456
2Fizykochemia form kosmetycznych907306030607E
3Technologia kosmetyków907306030607E
4Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych453153015303E
5Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków15115151
6Chemia surowców kosmetycznych454153015304E
7przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
1Seminarium dyplomowe30430152152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem1200120420105330902551357530154530150210453013530903012030454530
120030040540590
Egzaminy7232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C4a Paliwa alternatywne - biopaliwa
C8 Repetytorium z matematyki wyższej
C9 Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C10 Statystyka II
C11 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C11 Rachunek wariacyjny
C12 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C13 Ciecze jonowe
C14 Związki heteroaromatyczne
C15 Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C16 Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C17 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C18 Trujące substancje roślinne
C19 Funkcjonalne dodatki do żywności
C20 Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C21 Żywność modyfikowana genetycznie
C22 Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C23 Aktywny inżynier

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D2a Fitokosmetyki
D2b Wyroby perfumeryjne
D8 Suplementy diety
D9 Zioła w medycynie
D10 Kosmetyki anti-age
D11 Kosmetyczne koloranty
D12 Kosmetyki promieniochronne
D13 Ekstrakcja
D15 Chemia zmysłów