Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne453153015152151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
BPrzedmioty podstawowe150104515454530151541530456
1Wybrane działy chemii fizycznej30230302
2Wybrane działy chemii organicznej4531515151515153
3Wybrane działy chemii analitycznej302151515152
4PCR i bioanalityka15115151
5Biochemia białek15115151
6Laboratorium mikrobiologiczne15115151
CPrzedmioty kierunkowe34526120751530105105151515121560309014
1Laboratorium wybranych działów biotechnologii60460604
2Genomika II30330303E
3Postępy w genomice303151515153E
4Technologia materiałów polimerowych30330303E
5Modelowanie molekularne302151515152
6Modelowanie procesów biotechnologicznych453301530153
7Chemia biokoordynacyjna II302151515152
8Metody badania związków chemicznych302151515152
9wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
10wybieralne kierunkowe inżynieryjne
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe31527751054590753030127530745308
1Projekt technologiczno-procesowy45645456
2Biopaliwa453153015303
3Biomateriały nieorganiczne15215152E
4Biomateriały organiczne15215152E
5Biotechnologia przemysłowa II30330303
6Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych75575755
7przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
1Seminarium dyplomowe30430152152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem885902551522515753002251560156030301653019530454530
88537542090
Egzaminy541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe technologiczne
C8a Biochemia kwasów nukleinowych
C11 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C12 Konwersja biomasy i biorafinerie
C13 Statystyka II
C16 Bioaktywne związki organiczne
C18 Zarys technologii leków
C19 Mikrobiologia środowiska
C20 Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C25 Aktywny Inżynier

wybieralne kierunkowe inżynieryjne
C10a Aparatura w inżynierii bioprocesów
C21 Rachunek wariacyjny
C22 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C23 Koncepcja biorafinerii i platformy chemicznej
C24 Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D7a Biotechnologia w farmacji
D8 Fotochemia-podstawy i zastosowanie
D9 Zioła w medycynie
D10 Suplementy diety
D11 Nowoczesne pestycydy
D12 Suszenie bioproduktów
D13 Biosurowce, właściwości i zastosowania
D14 Kosmetyki naturalne
D15 Nanomateriały dla zastosowań w biologii i optoelektronice
D16 Elementy teorii węzłów