Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe855665013046701999205151840112302151528307228811598
1Wymiana ciepła i wymienniki60530101010301010105E
2Spalanie paliw45430510305104E
3Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego I15115151
4Odnawialne źródła energii302151515152
5Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II605258101725810175E
6Projekt instalacji CO+WOD-KAN60460604
7Moduły wyb.I sem.1
30230302
8Moduły wyb. II sem.1
30230302
9Moduły wyb. III sem.1
30330303
10Wentylacja i klimatyzacja II4542010152010154E
11Chłodnictwo i pompy ciepła454308730874E
12Projekt wentylacji i klimatyzacji30230302
13Audyty energetyczne302151515152
14Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów45430105301054E
15Instalacje solarne i fotowoltaiczne604305101530510154E
16Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego II15115151
17Moduły wyb. IV sem.2
30230302
18Moduły wyb.V sem. 2
30330303
19Statystyczna analiza danych302151515152
20Moduły wyb. VI sem.2
30230302
21Ocena oddziaływania na środowisko302615961592
22Podstawy przedsiębiorczości15115151
23moduły wyb. VII sem.3
30230302
24Moduły wyb. VIII sem.3
30330303
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem40211030103021
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Razem910905014546702093920515184011230215302830723081253930
910390375145
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb.I sem.1
C8a Technika wentylacji i klimatyzacji
C8b Zaawansowane systemy wentylacji

Moduły wyb. II sem.1
C10a Termodynamika procesowa
C10b Transport ciepła i aeromechanika

Moduły wyb. III sem.1
C12a Automatyka procesów cieplnych
C12b Sterowanie systemami HVAC

Moduły wyb. IV sem.2
C21a Efektywność energetyczna budynków
C21b Kogeneracja

Moduły wyb.V sem. 2
C23a Sterowanie systemami HVAC
C23b Systemy sterowania budynkiem

Moduły wyb. VI sem.2
C25a Zaawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
C25b Techniki pomiarowe i obliczeniowe
C25c Optymalizacja w inżynierii środowiska

moduły wyb. VII sem.3
C30a Zarządzanie środowiskiem
C30b Zarządzanie energią

Moduły wyb. VIII sem.3
C32a Instalacje przemysłowe
C32b Sieci cieplne
C32c Pomiary emisji zanieczyszczeń
C32d Odpady niebezpieczne i przemysłowe
C32e Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C32f Urządzenia gazowe
C32g Technologie fluidalne