Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Inżynieria wodna i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe840665405130150151801209030255510452810515158
Blok: semg
1eGospodarka wodna II454153015304E
1fHydrologia obszarów zurbanizowanych453153015303
Blok:
2Blok tem. 2
2101821021018
3Blok tematyczny sem. 3
60360603
4Inżynieria rzeczna604303030304
5Mechanika skał303151515153
6Monitoring wodno-gruntowy30315510155103
7Podstawy przedsiębiorczości15115151
8Przyrodnicze uwarunkowania hydro i geoinżynierii605303030305E
9Roboty i budownictwo ziemne604303030304
10Stateczność masywów skalnych i stoków605303030305E
11Statystyczna analiza danych302151515152
12Technologia i organizacja robót302151515152
13Zarządzanie zasobami wodnymi302151515152
14Energetyka wodna303151515153
15Geoinżynieria środowiska454153015304
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe30130301
Razem89590540155130150551801209030255155104530105155530
895390330175
Egzaminy33
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tem. 2
C1a Dokumentowanie geotechniczne
C1b Dynamik wód
C1d Geoinżynieria środowiska
C1g Konstrukcje geotechniczne
C1h Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
C1i Modelowanie komputerowe w geotechnice
C1j Modelowanie komputerowe w inżynierii i gospodarce wodnej
C1k Retencjonowanie wód
C1l Zjawiska ekstremalne i zarządzanie ryzykiem powodziowym

Blok tematyczny sem. 3
C3a Efektywność przedsięwzięć w gospodarce wodnej
C3b Geotechnika komunikacyjna
C3c Komputerowe wspomaganie projektowania II
C3d Monitoring geotechniczny