Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne sem. zimowy 2017
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne30014502104060215303043013023013530104
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1506150602301301302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe660612901651057525125607030152710575545102260303012
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna302151515152
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
10Hydrologia i meteorologia30315510155103
10Informatyczne podstawy projektowania604154515454
12Materiałoznawstwo303151515153
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I303151515153
15Mechanika techniczna303151515153
16Termodynamika techniczna606303030306E
CPrzedmioty kierunkowe15451176201761344531525515151534530156801030303014180912945302913530301590602812015120105294530608
1Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4531515151515153
1Geologia i hydrogeologia4531515151515153
3Podstawy budownictwa454301530154
4Systemy informacji o terenie30330303
5Urządzenia elektryczne302156915692
5Podstawy geoinżynierii302151515152
6Maszyny przepływowe60320101515201015153
8Fizyka atmosfery454301530154E
9Technika cieplna605303030305E
10Wymiana ciepła i aeromechanika60530255302555E
10Inżynieria i gospodarka wodna453301530153
11Przeróbka osadów ściekowych302151515152
11Technologia wody453301530153
12Gospodarowanie odpadami454301530154E
13Fizyka budowli302151515152
14Moduły wybieralne IV
30230302
15Technologia ścieków605303030305E
16Wodociągi454153015304E
18Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I455153015305E
19Instalacje sanitarne454153015304E
20Instalacje centralnego ogrzewania75630151515301515156E
21Inżynieria i ochrona atmosfery453301530153
22Moduły wybieralne V
60460604
23Kanalizacje453153015303
24Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne75630151515301515156E
25Wentylacja i klimatyzacja I455153015305E
28Energia i budynek15115151
29Moduły wybieralne VI
90690906
30Organizacja robówt instalacyjno-budowlanych301151515151
31Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
32Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem16517150151501517
1Seminarium dyplomowe
15215152
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej1501515015015
Razem2830210111055123912034047014075853015301501652045103015570603030303018012129453030135603015906030120301512010530230303024530
2830345390375405390390535
Egzaminy182224431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A7 Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A8 Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A9 Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A10 Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A11 Narzędzia inżyniera XXI wieku:

Moduły wybieralne VI
C1 Elektrociepłownie
C26a Inżynieria miejska
C26e Energia wody i geotermalna
C29a Instalacje przemysłowe
C29c Źródła ciepła dla budynków energooszczędnych
C29d Municipal solid waste management
C29g Urządzenia ochrony powietrza
C29h Ziębiarki i pompy i ciepła
C34 Instalacje ogrzewania dla budynków energooszczędnych

Moduły wybieralne IV
C14b Pomiary cieplne
C14c Wykorzystanie paliw i energii
C33 Ocena jakości powietrza w budynkach energooszczędnych
C35 Indoor air quality assessment in energy effcient buildings

Moduły wybieralne V
C22a Chłodnictwo
C22b Gospodarka cieplna
C22c Podstawy regulacji automatycznej

Moduły wybieralne VII
C32a Instalacje cieplne
C32b Instalacje klimatyzacyjne
C32d Węzły i sieci cieplne

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria cieplna i ochrona powietrza