Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna sem. zimowy 2017
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne315156524010602306053013023013530104
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1506150602301301302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
5gPrzygotowanie do twórczej drogi zawodowej15115151
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe7506933516513590251256070301527105755451022603030124530158
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna302151515152
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
10Informatyczne podstawy projektowania604154515454
10Hydrologia i meteorologia30315510155103
12Materiałoznawstwo303151515153
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów303151515153
15Mechanika techniczna303151515153
16Termodynamika techniczna606303030306E
17Podstawy biochemii i toksykologii302151515152
18Procesy w środowisku wodnym303151515153
19Podstawy biotechnologii303151515153
CPrzedmioty kierunkowe14101085801161294530024015151534530156801015303013105213960302112015301590602817025159090294530608
1Geologia i hydrogeologia4531515151515153
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4531515151515153
1Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
4Systemy informacji o terenie30330303
5Podstawy geoinżynierii302151515152
5Urządzenia elektryczne302156915692
6Maszyny przepływowe4532010152010153
8Fizyka atmosfery454301530154E
8Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne6053015153015155
9Podstawy budownictwa454301530154
10Inżynieria i gospodarka wodna453301530153
11Przeróbka osadów ściekowych303151515153
13Technologia wody7573015303015307E
14Gospodarowanie odpadami453301530153E
15Moduły wybieralne IV
30230302
16Wodociągi7573015303015307E
18Technologia ścieków7573015303015307E
19Instalacje sanitarne454153015304E
20Instalacje centralnego ogrzewania i sieci cieplne6053015153015155E
21Moduły wybieralne V
60460604
22Kanalizacje7563015303015306E
23Eksloatacja systemów wod.-kan.45325515255153E
24Ekslploatacja systemów UW i OŚ45325515255153E
25Antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska15115151
26Moduły wybieralne VI
90690906
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych301151515151
28Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
29Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem21017150601506017
1Przygotowanie pracy dyplomowej1501515015015
1Seminarium dyplomowe
60260602
Razem28452101130521264135325470140758530153015016520451030170100453030301505169156030301204530159060301705515909030230303029030
2845345390375375360420580
Egzaminy172223341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A7 Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A8 Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A9 Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A10 Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A11 Narzędzia inżyniera XXI wieku

Moduły wybieralne IV
C15a Environmental decision making
C15b Introduction to emergy analysis
C15c Podstawy sozologii i sozotechniki
C15d Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Moduły wybieralne V
C21a Analiza instrumentalna
C21b GIS w inżynierii środowiska
C21c Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych

Moduły wybieralne VI
C26a Inżynieria miejska
C26b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
C26c Monitoring technologiczny
C26d On site wastewater treatment and disposal systems
C26e Pomiary w ochronie atmosfery
C26e Podstawy hydrobiologii technicznej
C26g Specjalne ujęcia wody
C26h Water and wastewater process technology
C26i Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich

Moduły wybieralne VII
C29a Oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych
C29b Systemy odwadniania dróg
C29c Techniki renowacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
C29d Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria sanitarna