Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i Geoinżynieria sem. zimowy 2017
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne34517902101530602153030415301533024530415302
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1506150602301301302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Moduły wybieralne IV
302151515152
7Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie45345453
BPrzedmioty podstawowe825753801801357555140758530153010575545102260303012601515815153
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna302151515152
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
10Informatyczne podstawy projektowania604154515454
10Hydrologia i meteorologia30315510155103
11Mechanika techniczna303151515153
12Materiałoznawstwo303151515153
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów303151515153
16Termodynamika techniczna606303030306E
17Hydrologia454301530154E
18Mechanika budowli454301530154E
19Ekonomika środowiska303151515153
20Geologia i hydrogeologia4531515151515153
CPrzedmioty kierunkowe12901005128510860315210453015680103030151411730634519135153012060289090902345456010
1Podstawy geodezji4531515151515153
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
3Podstawy budownictwa454301530154
4Systemy informacji o terenie30330303
6Mechanika gruntów7563015303015306E
7Geotechniczne badania polowe301121812181
8Geomorfologia rzek453301530153
9Gospodarka wodna606303030306E
10Hydraulika stosowana4531515151515153
11Wodociągi i kanalizacje454153015304E
12Geotechnika i fundamentowanie756304530456E
13Inżynieria wodna605303030305E
14Konstrukcje betonowe6053015153015155E
16Materiały budowlane30230302
17Systemy informacji przestrzennej30230302
18Moduły wybieralne V
60460604
19Instalacje sanitarne454153015304E
20Budowle hydrotechniczne ziemne455153015305E
21Gospodarowanie odpadami454301530154E
22Rekultywacja terenów zdegradowanych453301530153
23Zabudowa zlewni potoków górskich455301530155E
24Moduły wybieralne VI
90690906
25Melioracje i odwodnienia454153015304E
26Raporty ocen oddziaływania na środowisko15115151
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych301151515151
28Moduły wybieralne VII
60460604
29Maszyny przepływowe4532010152010153
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem18017150301503017
1Seminarium dyplomowe
30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej1501515015015
Razem280021011324752431353854301407585301530150165204510301557060301530301926078753013545301206030150301059030210304525030
2800345390360405390375535
Egzaminy193224431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A8 Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A9 Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A10 Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A11 Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A12 Narzędzia inżyniera XXI wieku

Moduły wybieralne IV
A6a Regionalne problemy geologiczno-geotechniczne
A6b Regionalne problemy inżynierii i gospodarki wodnej

Moduły wybieralne V
C18a Hydrologia inżynierska
C18b Konstrukcje metalowe
C18c Strength of materials
C18d Wytrzymałość materiałów II
C18e Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi

Moduły wybieralne VI
C24a Computer methods in water and geotechnical engineering
C24c Metody komputerowe w inżynierii wodnej i geotechnice
C24d Osłona hydrologiczna i system ostrzeżeń
C24e Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej
C24f Urban surface runoff control
C24h Zagrożenie i ochrona przed powodzią
C29 Geofizyka inżynierska

Moduły wybieralne VII
C28a Dynamika i stan wód w zlewniach
C28b Inżynieria geotechniczna
C28c Komputerowe wspomaganie projektowania
C30 Wzmacnianie podłoża gruntowego

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Geoinżynieria
E1b Seminarium dyplomowe-Hydrotechnika