Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3151984225660245605302302304391564
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe112591525753903090156015303013606010901510516105157515159015601515149015451530183015155
1Podstawy konstrukcji maszyn1351160151515303015155301515156E
2Dynamika maszyn4531515151515153
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn302151515152
4Grafika inżynierska454153015304
5Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
7Podstawy nauki o materiałach303151515153
8Materiały inżynierskie756304530456E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I120860603030430304
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II75545301515230153
11Projektowanie procesów technologicznych453153015303
12Termodynamika6063015153015156E
13Źródła i systemy konwersji energii302151515152
14Elektrotechnika454301530154
15Elektronika302151515152
16Podstawy automatyki303151515153E
17Roboty i manipulatory302151515152
18Metrologia302151515152
19Miernictwo cieplne i maszynowe30330303
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia303151515153
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska302151515152
22Mechanika i konstrukcje
302151515152
23Środki transportu
302151515152
24Przetwarzanie energii
302151515152
25Technologia maszyn
302151515152
26Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe3204213560156020304530159753015151512153053021
1Metody numeryczne302151515152
2Podstawy programowania303151515153
3Podstawy teorii sprężystości303151515153E
4Modele i metody plastyczności303151515153E
5Modele i metody reologii302151515152
6Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów303151515153E
7Konstrukcje i materiały kompozytowe303151515153
8Stateczność konstrukcji303151515153
9Diagnostyka maszyn302151515152E
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
10Seminarium dyplomowe30230302
10bPodstawy modelowania 3D w problemach inżynierskich15115151
DPrzedmioty podstawowe675583301806075301053030159060151575601512453045301315303
1Matematyka15014906060309E30305E
2Fizyka6063015153015156E
3Mechanika ogólna1059604530154E30305E
4Wytrzymałość materiałów150136030303030305E3030308E
5Mechanika płynów6051530151530155E
6Technologie informacyjne302151515152
7Informatyka303151515153
8Metody obliczeniowe dla inżynierów302151515152
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1453153015303
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
Razem24352101074540465165140511651053030303019512075301651051051530150751204530150756060153016545603045308415153055130
2435360390390390360345200
Egzaminy17243233
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Etyka zawodowa inżyniera
A4b Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B22a Biomechanika inżynierska
B22b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
B22c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
B22d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
B22e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
B22f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Przetwarzanie energii
B24a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B24b Maszyny i urządzenia energetyczne
B24c Silniki spalinowe
B24d Podstawy metod CFD (M5)

Środki transportu
B30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B30b Pojazdy samochodowe
B30c Środki transportu szynowego

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice