Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Informatyka Stosowana
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 07-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3151990225904159054530730153
1Wychowanie fizyczne
60603030
2Język angielski15012150604604304E
3Ekonomia i zarządzanie
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Prawo i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe915823451203001501530460901514135759045306015304512603045452015152
1Podstawy języków internetowych454153015304
2Systemy operacyjne454153015304E
3Programowanie obiektowe4551515151515155E
4Grafika inżynierska453153015303
5Metody inżynierii wiedzy302151515152
6Sieci komputerowe605303030305E
7Bazy danych605303030305E
8Inżynieria oprogramowania4551515151515155E
9Komputerowa analiza obrazu454153015304E
10Mikrokontrolery i przetwarzanie sygnałów453153015303
11Programowanie systemów mobilnych4541515151515154
12Algorytmy i metody sztucznej inteligencji4541515151515154
13Modelowanie i wizualizacja6053015153015155
14Grafika komputerowa i DTP605303030305E
15Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych6051530151530155
16Projekt zespołowy60660303303
17Wybieralne bloki przedmiotów: A, B, C, D lub E
120860154530151541515215152
18Praktyki55
CPrzedmioty specjalnościowe395531201201253060606018303030103030353025
1Wybieralne bloki specjalnościowe (2 z 4 - A, B, C, D)
3603612012012060606018E30303010E3030308
2Seminarium dyplomowe30230302
3Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe7055633012030195301206015753026165451560214515609
1Analiza matematyczna605303030305E
2Algebra liniowa i geometria analityczna303151515153
3Matematyka dyskretna605303030305E
4Metody probabilistyczne i statystyka6041515301515304
5Metody obliczeniowe90745451515230305E
6Elektrotechnika i elektronika4531515151515153
7Mechanika i wytrzymałość konstrukcji30230302
8Inżynieria materiałowa30230302
9Fizyka4541515151515154E
10Metoda elementów skończonych452153015302
11Mikroprocesory i architektura komputerów605303030305E
12Języki i techniki programowania6061530151530156E
13Komunikacja człowiek-komputer4541515151515154
14Algorytmy i struktury danych454301530154E
Razem23302108853451506153053012015015753030195135159030150451501530135759045301201590105309030757530751545353030
2330390435360345330270200
Egzaminy17334412
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne
A11 Wychowanie fizyczne
A12 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A13 Trening rozwoju emocjonalnego

Ekonomia i zarządzanie
A31 Ekonomika przedsiębiorstw
A32 Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A41 Etyka zawodowa inżyniera
A42 Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A51 Komunikacja interpersonalna
A52 Autoprezentacja
A53 Retoryka i techniki prezentacji

Prawo i ergonomia
A61 Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A62 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Wybieralne bloki przedmiotów: A, B, C, D lub E
B171A Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B171B Podstawy technik wytwarzania
B171C Mechanika
B171D Komputerowe wspomaganie badań materiałów
B171E Cyfrowe urządzenia pomiarowe
B172A Metoda elementów skończonych II
B172B Programowanie obrabiarek i robotów
B172C Wytrzymałość materiałów
B172D Materiałoznawcze bazy danych
B172E Modelowanie procesów termodynamicznych
B173A Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
B173B Modelowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi
B173C Systemy i zastosowania inżynierskie MES
B173D Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B173E Modelowanie przepływu płynów
B174A Modelowanie spalania i wymiany ciepła
B174B Systemy MRP i ERP
B174C Drgania i dynamika maszyn
B174D Zarządzanie jakością
B174E Podstawy symulacji CFD

Wybieralne bloki specjalnościowe (2 z 4 - A, B, C, D)
C11A Systemy CAE
C11B Technologia .NET i C#
C11C Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej i terapii
C11D Organizacja i projektowanie systemów informatycznych
C12A Budowa aplikacji inżynierskich
C12B CMMI i inne systemy zapewnienia jakości
C12C Programowanie aplikacji przetwarzania obrazu
C12D Systemy multimedialne w przedsiębiorstwie
C13A Zaawansowane systemy CAD
C13B Zarządzanie projektami informatycznymi
C13C Metody komputerowe w medycynie
C13D Systemy informatyczne ERP
C14A Systemy pomiarowe i automatyki przemysłowej
C14B Modelowanie i optymalizacja procesów w inżynierii oprogramowania
C14C Systemy transmisji i przechowywania danych medycznych
C14D Wirtualizacja systemów informatycznych