Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 17-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe456212421246
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie15269692
CPrzedmioty kierunkowe28530129753051694521146030303016
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu15296962
6Zintegrowane systemy logistyczne454153015152152E
7Modelowanie procesów transportowych303151515153E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
12Przedmioty do wyboru
be7823273010f1606057afbd2934373c
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe27028144612030307696451245459
13Spedycja wraz z podstawami prawnymi spedycji304151515154E
14Geografia transportu303151515153
15Technologie informacyjne w spedycji i magazynowanie303151515153
16Ubezpieczenia transportowe15296962
17Modelowanie i prognozowanie przewozu ładunków302151515152E
18Organizacja transportu ładunków specjalnych303151515153E
19Ładunkoznawstwo i opakowalnictwo303151515153E
20Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem4025151015155101520
21Praca przejściowa15515155
22Seminarium dyplomowe15115151
23Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6469030012030181159069212090303060236921451751551530
646180210135121
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
D28 Integracja w transporcie i spedycji (Transport intermodalny)
D29 Marketing w spedycji
D30 Urządzenia przeładunkowe
D31 Handel krajowy i międzynarodowy
D32 Finansowe aspekty działalności spedycyjnej
D33 Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw ładunków