Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 17-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe456212421246
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie15269692
CPrzedmioty kierunkowe28530129753051694521146030303016
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu15296962
6Zintegrowane systemy logistyczne454153015152152E
7Modelowanie procesów transportowych303151515153E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
12Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe28528144613515154846751545459
13Infrastruktura transportu miejskiego304151515154E
14Miejski pasażerski transport publiczny302151515152
15Zarządzanie tranportem miejskim303151515153E
16Inżynieria ruchu i sterowanie ruchem miejskim454153015304E
17Logistyka miejska303151515153E
18Ochrona środowiska w transporcie miejskim15296962
19Efektywność i finansowanie transportu miejskiego302151515152
20Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem4025151015155101520
21Praca przejściowa15515155
22Seminarium dyplomowe15115151
23Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6619030012030196159069212075303045208421752051551530
661180180180121
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1a Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
C13 Środki transportu miejskiego
D10a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
D10b Integracja transportu miejskiego
D10c Kolej w obsłudze aglomeracji
D10d Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu