Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 24-10-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne1861466105151515415153301301301364
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Prawo budowlane15115151
5Elementy prawa cywilnego15215152
6Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe40553186144519156090168139369214515151516
7Matematyka ogólna15015609030608E30307E
8Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
9Fizyka45715151515154153E
10Mechanika ogólna4511219152195156E
11Geometria wykreślna304151515154
12Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
13Geodezja303151515153
14Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe6307730951105165393667515301518602139452375154516606014
15Chemia453242124213
16Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
17Mechanika budowli901230303015151561515156E
18Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
19Materiały budowlane303151515153
20Technologia betonu305151515155E
21Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
22Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
23Konstrukcje betonowe1051260453015530307E
24Konstrukcje metalowe1051260453015530307E
DPrzedmioty specjalnościowe36047192301812012718158453010105307527151
25Urbanistyka i architektura303151515153
26Metody obliczeniowe304121812184E
27Technilogia, organizacja i mechanizacja robót budowlanych304151515154E
28Hydraulika i hydrologia302151515152
29Ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym303151515153
30Podstawy budownictwa komunikacyjnego456301530156
31Podstawy konstrukcji mostowych608303030308E
32Konstrukcje drewniane304151515154E
33Konstrukcje murowe304151515154
34Konstrukcje sprężone i prefabrykowane306151515156E
35Kosztorysowanie15115151
36Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem65191530515153051519
37Przedmiot fakultatywny I
302151515152
38Przedmiot fakultatywny II
15115151
39Seminarium dyplomowe15115151
40Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem1646210768360156423051575105209639362424844551152375453015206051394524102151860241059024105307527663051524
1646180195195165195195195210116
Egzaminy1812223332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny I
E1a Konstrukcje betonowe specjalne

Przedmiot fakultatywny II
E2a Roboty remontowe i modernizacyjne