Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Maszyny i urządzenia energetyczne (Energy systems and machinery), module: Energy systems
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 24-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15115151
1Physical aspects of human development
15115151
BPrzedmioty kierunkowe13512309015153015515607
1Computational Structural Analysis454153015304
2Computational Fluid Dynamics30330303
3Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC)302151515152
4Programming Methods for Engineers30330303
CPrzedmioty specjalnościowe4205116515603012030301105153060216030603029
1Computer Aided Design30130301
2Energy Audit302151515152
3aSteam Boilers454153015304E
3bSteam and Gas Turbines454153015304E
3cMonitoring And Control Of Distributed Energy Sources302151515152
3dEnergy Management302151515152
3eMeasurments in Thermal and Flow Systems302151515152
3fWater Treatment15115151
3gEnvironmental Protection15115151
3hFuel Combustion302151515152
3iHeat Exchangers6031515301515303
3kPumps and Ventilation Systems302151515152
5Mid-course project55
6MSc Thesis1818
7Diploma seminar30230302
DPrzedmioty podstawowe330261351353030135120303024152
1Foreign language
30430152152
2Advanced Mathematics for Engineers454301530154
3Thermodynamics of energy processes453153015303E
4Heat Transfer303151515153E
5Fluid Mechanics302151515152
6Strength of Material4531515151515153
7Power Plant Technology4531515151515153E
8Electrical Energy Conversion And Distribution302151515152
9Numerical Methods302151515152
Razem900903301659012016530150120306045301203030606030601530603030
900405300195
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Physical aspects of human development
A1a Health education
A1b Physical education
A1c Rehabilitation

Foreign language
D1a English
D1b German
D1c Polish
D1d French
D1e Russian