Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 03-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
Bprzedmioty podstawowe60637815151532283
1Historia i teoria kształtowania przestrzeni3032282283E
2Socjologia i psychologia środowiskowa. Komunikacja społeczna303151515153E
Cprzedmioty kierunkowe841832871784533115570451052688622102744461630
3Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym10571051057
4Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
10571051057
5Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
10571051057
6Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem3022282282
7Planowanie przestrzenne3032282283E
8Planowanie przestrzenne - Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich3022282282
9Systemy informacji geograficznej453153015303E
10Inżynieria krajobrazowa3032282283E
11Inżynieria krajobrazowa - Komunikacja3022282282
12Inżynieria środowiska3022282282
13Ochrona środowiska przyrodniczego
60644162283E2283E
14Kształtowanie krajobrazu
908662422822283E2283E
15Ochrona i rekultywacja krajobrazu
453301530153E
16Fakultety_sem. 1
30230302
17Fakultety_sem. 2
30230302
18Projektowanie przeddyplomowe specjalistyczne II st42442
18Fakultety_sem. 3
30230302
19Projektowanie dyplomowe II st.1018101018
20Konsultacje specjalistyczne
22222
Razem91690324151866033117015706010530110702103044461630
916420390106
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Ochrona i rekultywacja krajobrazu
C1a Ochrona i rekultywacja krajobrazu I
C1b Ochrona i rekultywacja krajobrazu II

Konsultacje specjalistyczne
C1a Konsultacje specjalistyczne 1
C1b Konsultacje specjalistyczne 2

Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
C1a Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony 1
C1b Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony 2

Ochrona środowiska przyrodniczego
C1a Ochrona środowiska przyrodniczego_1 sem
C1b Ochrona środowiska przyrodniczego_2 sem.

Kształtowanie krajobrazu
C1a Kształtowanie krajobrazu sem.1
C1b Kształtowanie krajobrazu sem.2
C1c Kształtowanie krajobrazu sem.3

Fakultety_sem. 3
C1a Urządzanie obiektów sportowych
C1b Krajobraz jako wartość ekonomiczna

Fakultety_sem. 2
C3a Sacrum krajobrazowe
C3b Projektowanie cmentarzy

Fakultety_sem. 1
C5a Sztuka miejsca - poszukiwanie znaczeń
C5b Wodne obiekty rekreacyjne w krajobrazie

Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
C5a Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe 1
C5b Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe 2