Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Aparatura i Instalacje Przemysłowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152184225660345606302302304391564
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe11259052575390309015601530301360609901510516105157515159015601515149015451530183015155
1Podstawy konstrukcji maszyn1351160151515303015155301515156E
2Dynamika maszyn4531515151515153
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn302151515152
4Grafika inżynierska454153015304
5Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
7Podstawy nauki o materiałach303151515153
8Materiały inżynierskie756304530456E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I120860603030430304
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II75545301515230153
11Projektowanie procesów technologicznych453153015303
12Termodynamika6063015153015156E
13Źródła i systemy konwersji energii302151515152
14Elektrotechnika453301530153
15Elektronika302151515152
16Podstawy automatyki303151515153E
17Roboty i manipulatory302151515152
18Metrologia302151515152
19Miernictwo cieplne i maszynowe30330303
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia303151515153
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska302151515152
22Mechanika i konstrukcje
302151515152
23Środki transportu
302151515152
24Przetwarzanie energii
302151515152
25Technologia maszyn
302151515152
26Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe3054213560301535304530159753030151215203021
1Podstawy inżynierii procesowej455301530155E
1bPodstawy modelowania 3D CAD15115151
2Układy wielofazowe303151515153E
3Urządzenia przemysłowe605303030305E
4Magazynowanie ciał stałych i płynów15215152
5Podstawy konstrukcji aparatury7553030153030155E
6Elementy instalacji303151515153
7Seminarium dyplomowe30330303
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe675573301806075301053030149060151575601512453045301315303
1Matematyka15014906060309E30305E
2Fizyka6063015153015156E
3Mechanika ogólna1059604530154E30305E
4Wytrzymałość materiałów150136030303030305E3030308E
5Mechanika płynów6051530151530155E
6Technologie informacyjne302151515152
7Informatyka302151515152
8Metody obliczeniowe dla inżynierów302151515152
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1453153015303
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
Razem2420210107454048012015551165105303030301951207530165105105153015075120453015075606015301654575154530841515205130
2420360390390390360345185
Egzaminy17243242
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Etyka zawodowa inżyniera
A4b Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B22a Biomechanika inżynierska
B22b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
B22c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
B22d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
B22e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
B22f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Przetwarzanie energii
B24a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B24b Maszyny i urządzenia energetyczne
B24c Silniki spalinowe
B24d Podstawy metod CFD (M5)

Środki transportu
B30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B30b Pojazdy samochodowe
B30c Środki transportu szynowego

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice