Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Mechatronika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Wybieralne - język obcy
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe33027120306060451575454545151930151515615152
4Teoria sterowania4541515151515154E
5Teoria układów dyskretnych302151515152
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych4541515151515154
7Inteligentne systemy wytwarzania4541515151515154
8Diagnostyka i monitoring maszyn4541515151515154
9Systemy nadzorowania i wizualizacji453153015303
10Wybieralne - robotyka
4541515151515154E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe44550225151205530165157545226045103028
1Modelowanie i symulacja układów mechatronicznych6043015153015154E
2Układy elektroniczne w mechatronice15115151
3Projektowanie i programowanie sterowników452301530152
4Systemy komunikacyjne w mechatronice302151515152
5Roboty przemysłowe i maszyny technologiczne4521515151515152
6Telematyka w pojazdach302151515152
7Mechatroniczne układy maszyn roboczych302151515152
8Elektryczne i hybrydowe układy napędowe452301530152
9Diagnostyczne badanie pojazdów302151515152E
10Mechatroniczne układy w pojazdach754453045304
11Praca przejściowa55
12Seminarium dyplomowe30230302
12Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe1359451530301545153030159
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji75415301515153015154E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych303151515153E
3Teoria i technika eksperymentu302151515152
Razem940903907519590130601201560757530301954590154530751545103030
940375390175
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne - robotyka
B10a Mechanika manipulatorów
B10b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne