Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 17-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne636954992272182
1Wychowanie fizyczne91991
2Ekonomia menedżerska18299992
3Psychologia i socjologia pracy18218182
4Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe81124536453612
1Zaawansowane techniki programowania365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Metody geometryczne18399993E
CPrzedmioty kierunkowe991345272727279818185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Modelowanie zagadnień techninczych2739189183
DPrzedmioty specjalnościowe270351447254361818863183613453614
1Zarządzanie strategiczne firmą91991
2Integracja sieci komputerowych364181818184E
3Modelowanie procesów dyskretnych364181818184
4Technologie aplikacji internetowych364181818184
5Inteligentne narzędzia informatyczne364181818184
6Zaawansowane technologie baz danych364181818184E
7Technologie ochrony systemów informatycznych2751891895E
8Systemy OLAP18499994
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
EPrzedmioty związane z dyplomem46241828182824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem5599024372135109909541822902745452363361819362826
55917120711764
Egzaminy9423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS