Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 17-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1201230903031545615153
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
303151515153
2Matematyczne warsztaty językowe
60660303303
3Zarządzanie strategiczne303151515153
BPrzedmioty podstawowe3753419516515165135152730307
1Analiza matematyczna120106060606010E
2Analiza zespolona607303030307E
3Analiza funkcjonalna606303030306E
4Metody stochastyczne7564515154515156E
5Topologia605303030305
CPrzedmioty kierunkowe3903519513560756015126030301360451510
1Przedmiot wybieralny 1
605303030305
2Przedmiot wybieralny 2
607303030307E
3Przedmiot wybieralny 3
605303030305
4Równania różniczkowe9074530154530157E
5Matematyczne podstawy informatyki6053015153015155
6Obliczenia naukowe606303030306
DPrzedmioty specjalnościowe24024120303060603030123030730305
1Modelowanie komputerowe606303030306E
2Modelowanie procesów dyskretnych606303030306
3Optyka współczesna607303030307E
4Zaawansowane technologie baz danych605303030305
EPrzedmioty związane z dyplomem70156010303301012
1Przygotowanie pracy dyplomowej10910109E
2Seminarium dyplomowe60660303303
Razem119512054042010560701651651530150105453030120903030301056015304030
1195345330270250
Egzaminy93231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Matematyczne warsztaty językowe
A1 Matematyczne warsztaty językowe I
A2 Matematyczne warsztaty językowe II

Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1 Encyklopedia prawa
A2 Komunikacja interpersonalna

Przedmiot wybieralny 2
C1 Geometria różniczkowa
C2 Rachunek wariacyjny i sterowanie optymalne
C8 Metody bootstrap, szeregi czasowe i ich zastosowania

Przedmiot wybieralny 3
C1 Matematyczne podstawy kryptologii
C2 Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej

Przedmiot wybieralny 1
C1 Podstawy topologii algebraicznej
C2 Algorytmy w geometrii semialgebraicznej
C3 Ekonofizyka