Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 17-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015152452302
1Ekonomia menedżerska302151515152
3Technical and Professional Writing30130301
4Wychowanie fizyczne15115151
5Psychologia i socjologia pracy30230302
BPrzedmioty podstawowe1651490753030560459
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
1Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
2Architektura systemów komputerowych605303030305
CPrzedmioty kierunkowe34535150151354590151202560154510
1Elektrotechnika i miernictwo6071515301515307E
2Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
3Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
4Systemy wbudowane455153015305
5Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
6Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe4804524090150120159025604515126030458
1Współczesne systemy komputerowe456301530156E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych6073015153015157E
3Metody rozpoznawania obrazów606303030306
4Symulacja komputerowa606303030306E
5Systemy teleinformatyczne607303030307E
6Architektury zorientowane na usługi6053015153015155
7Integracja aplikacyjna i systemowa30230302E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych604303030304E
9Pracownia problemowa45245452
EPrzedmioty związane z dyplomem852030302530302520
1Przedmiot obieralny452301530152E
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1180120525135300220120151503019515609036120456060249060307030
1180285360285250
Egzaminy143533
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS