Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Technologie multimedialne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 17-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7563045302151303
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne
30330303
3Wychowanie fiz.15115151
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe33026180756015603030812045301518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii303151515153
3Zjawiska nieliniowe i fraktale302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka materiałów i nośników informacji454301530154E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe33020150180609010909010
1Technologie przekazu medialnego604303030304
2Modelowanie przestrzenne453153015303
3Komputerowe przetwarzanie obrazu453153015303
4Wizualizacja i animacja komputerowa604303030304E
5Fizyka i fizjologia dźwięku603303030303
6Postprodukcja przekazu medialnego603303030303
EPrzedmioty związane z dyplomem852315452515452523
1Wykład monograficzny303151515153
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne1509751560153023015330304
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 1
452153015302
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2
453301530153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
604303030304
Razem109092480180240135154016575135751530240601053015327545302530
1090465450175
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
A2a Zagadnienia rynku medialnego
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
F1a Techniki obrazowania medycznego
F1b Podstawy reżyserii dźwiękowej

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 1
F1a Optyka użytkowa
F1b Wprowadzenie do języka Python

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2
F1a Fotografia przemysłowa i artystyczna