Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Modelowanie komputerowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 17-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7563045302151303
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne
30330303
3Wychowanie fiz.15115151
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe33026180756015603030812045301518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii303151515153
3Zjawiska nieliniowe i fraktale302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe2851710530606030601560151510451545157
1Symulacje komputerowe w fizyce150860303030301515154301515154E
2Modelowanie przestrzenne453153015303
3Komputerowe przetwarzanie obrazu453153015303
4Metody obliczeniowe w nauce i technice453153015303
EPrzedmioty związane z dyplomem702315302515302523
1Wykład monograficzny303151515153
2Seminarium dyplomowe30530305
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne21012105753015152603030630304
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
302151515152
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
6033015153015153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
6033015153015153
4Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
604303030304
Razem1090924651651052104510016590105753030225751051545327530302530
1090465465160
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
A2a Samodzielna działalność gospodarcza
A2b Zagadnienie rynku medialnego
A2c Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
F3a Wprowadzenie do języka Python

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F4 Wizualizacja i animacja komputerowa
F5 Fizyka współczesna

Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
F6a Modelowanie komputerowe
F6b Techniki obrazowania medycznego

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F7 Fizyka i fizjologia dźwięku
F8 Fizyka współczesna