Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 17-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne40520135210603030306306030760230130302452
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301301301301
3Wstęp do informatyki I605303030305
4Wstęp do informatyki II605303030305
5Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
30130301
6Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
30130301
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty podstawowe11409955549590135135241351352312090452210510515193030630305
1Wstęp do analizy matematycznej120106060606010E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości606303030306
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I908454545458E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II908454545458E
5Wstęp do topologii605303030305E
6Analiza matematyczna I120106060606010E
7Analiza matematyczna II120106060606010E
8Analiza matematyczna III606303030306E
9Matematyka obliczeniowa756304530456
10Matematyka dyskretna606303030306E
11Wstęp do równań różniczkowych7563030153030156E
12Rachunek prawdopodobieństwa I907454545457E
13Rachunek prawdopodobieństwa II606303030306E
14Podstawy statystyki605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe21018105105303064545730305
1Algebra606303030306E
2Geometria303151515153
3Przedmiot wybieralny 1
604303030304
4Przedmiot wybieralny 2
605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe30025150301206030301060601130304
1Podstawy fizyki605303030305E
2Programowanie w języku R i Matlabie604303030304
3Analiza danych605303030305E
4Podstawy baz danych606303030306E
5Regresja i analiza wariancji604303030304
6Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomem651860530430514
1Seminarium dyplomowe (wybieralne)60860304304
2Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem21201809458402706051651653030165195303015018045301651654530165105603030135306030530
2120360390375375360260
Egzaminy17233432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
A1a Psychologia społeczna
A1b Socjologia

Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
A1a Filozofia
A1b Sztuczna inteligencja

Przedmiot wybieralny 1
C5 Dyskretne układy dynamiczne

Przedmiot wybieralny 2
C6 Teoria optymalizacji