Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport kolejowy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe606303030306
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu302151515152
6Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
7Modelowanie procesów transportowych454301530154E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
12Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe4052721030153012013515153060187515609
13Infrastruktura transportu kolejowego604303030304E
14Pojazdy szynowe453301530153
15Inżynieria ruchu kolejowego605303030305E
16Urządzenia sterowania ruchem kolejowym302151515152E
17Technologia pracy stacji302151515152E
18Bezpieczeństwo transportu kolejowego302151515152
19Ochrona środowiska w transporcie kolejowym301151515151
20Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem4525451553020
21Praca przejściowa15515155
22Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej30130301
23Praca dyplomowa1919
Razem924904352341560180180135153030180451545903075546030
924360375189
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu miejskiego
D10e Kolej w obsłudze aglomeracji
D21 Prawo kolejowe
D22 Jakość przewozów kolejowych
D23 Logistyka w transporcie kolejowym
D24 Koleje dużych prędkości