Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe606303030306
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu302151515152
6Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
7Modelowanie procesów transportowych454301530154E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
12Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe405272104515013515105187530459
13Infrastruktura transportu miejskiego604303030304E
14Miejski pasażerski transport publiczny453301530153
15Zarządzanie tranportem miejskim303151515153E
16Inżynieria ruchu i sterowanie ruchem miejskim604303030304E
17Logistyka miejska302151515152E
18Ochrona środowiska w transporcie miejskim301151515151
19Efektywność i finansowanie transportu miejskiego302151515152
20Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem4525451553020
21Praca przejściowa15515155
22Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej30130301
23Praca dyplomowa1919
Razem924904352493021018013515303018045151353075694530
924360375189
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu miejskiego
D10b Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu
D10c Integracja transportu miejskiego
D10d Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
D10e Kolej w obsłudze aglomeracji