Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Infrastruktura transportu lotniczego
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe585402853037.515217.560157.537.581657.515142.526601522.537.56
12Podstawy transportu lotniczego302151515152
13Aeromechanika i mechanika lotu453157.522.5157.522.53E
14Drogi i płyty lotniskowe90745453015315304E
15Terminale604303030304E
16Budowa, odnawianie i utrzymanie dróg lotniskowych452157.522.5157.522.52E
17Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym303151515153
18Samoloty301151515151
19Planowanie portów lotniczych301151515151
20Planowanie systemów transportowych604303030304E
21Metody statystyczne w inżynierii lądowej303151515153
22Geomechanika w inżynierii drogowej i kolejowej303157.57.5157.57.53
23Mosty II453301530153E
24Ekonomika w budownictwie302151515152E
25Ochrona środowiska w transporcie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem752460156041520
26Przedmioty wybieralne - dyplomowe
60460604
27Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
28Praca dyplomowa1919
Razem969905105467.545292.52101537.53097.5302257.515142.530753922.552.530
969390390189
Egzaminy12543
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Mechanika obiektów latających
E1b Współczesne systemy nawigacyjne